Ansatte ved Bygningsvernsenteret

Jostein Utstumo

Ledende bygnignsvernhandverker

Olaf Piekarski

Leder Antikvarisk Verksted

Jørn Solli

Antikvarisk handverker

Ove Grytbak

Antikvarisk handverker

Ronny Syben

Antikvarisk handverker

Morten Leer

Antikvarisk handverker

Besøks- og vareadresse

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret 
Malmplassen 
Lorentz Lossius gata 45 

7374 Røros

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret holder til i Kurantgården, rett ved Rørosmuseet Smelthytta på Malmplassen.

Finn veien til Bygningsvernsenteret