Åpningstider Sleggveien

Noen av de restaurerte husa i Sleggveien er åpne for publikum i sommersesongen.

Åpne hus i Sleggveien

 • 3. juli - 6. august: 11.00 - 16.00 alle dager

Gratis inngang

Torsdagkveld i Sleggveien

I sommersesongen arrangeres torsdagskveld i Sleggveien med ulike kulturhistoriske tema:

  • 6. juli kl. 18.00: Folkemusikkveld
  • 13. juli kl. 18.00: Handverkskveld
  • 20. juli kl 18.00: Tradisjonskost
  • 27. juli kl 18.00: Barnas Sleggveien
  • 3. august kl. 18.00: Byggeskikk, restaurering og istandsetting av husa i Sleggveien, v/ Jon Holm Lillegjelten

Torsdagskveld i Sleggveien arrangeres i samarbeid med Røros Museums- og historielag, Folkemusikkarkivet for Røros-området og Røros Husflidslag. Deltagelse er gratis.

Åpningstider øvrige besøkssteder