Åpningstider Sleggveien

Noen av de restaurerte husa i Sleggveien er åpne for publikum i sommersesongen.

Åpne hus i Sleggveien

  • 3. juli - 6. august: 11.00 - 16.00 alle dager

Gratis inngang

Torsdagkveld i Sleggveien

I sommersesongen arrangeres torsdagskveld i Sleggveien med ulike kulturhistoriske tema:

  • 7. juli: Lokale mattradisjoner
  • 14. juli: Barnas Sleggveien
  • 21. juli: Håndverkskveld og hyllkakesteking
  • 28. juli: Folkemusikk
  • 4. august: Malmplassen - sentrum i bergverkssamfunnet

Torsdagskveld i Sleggveien arrangeres i samarbeid med Røros Museums- og historielag, Folkemusikkarkivet for Røros-området og Røros Husflidslag. Deltagelse er gratis.

Åpningstider øvrige besøkssteder