Fagskoletilbud Innføring i bygningsvern

Fagskoletilbud fra Fagskolen Innlandet i samarbeid med Røros Ressurs og Rørosmuseet Bygningsvernsenteret

  • Fagskolestudium Bygningsvern
  • Jostein Utstumo

"Dagens beste videreutdanningstilbud for praktiserende håndverkere som gjør arbeid på eldre bebyggelse." 

Jostein Utstumo, Tidligere fagskolestudent, tømrer og bygg-ingeniør. Nå bachelorstudent på «Tradisjonelt bygghåndverk» ved NTNU og ledende bygningsvernhandverker ved Rørosmuseet Bygningsvernsenteret.

Har du interesse av eller jobber du på vernede eller fredede bygg, både i og utenfor vernesoner, så kan dette studiet være noe for deg.

Har du fagbrev innen tømrer, snekker, murer, maler, blikkenslager eller minimum 5 års relevant praksis, oppfyller du opptakskravene.

Studiet gjennomføres på deltid over ett år, samlingsbasert med nettundervisning. Det gjennomføres 11 helgesamlinger fordelt på fagmiljøer på Røros, Valdres, Lillehammer og Gjøvik.

Fristen for å søke studiet «innføring i bygningsvern» er 15 april. 

Les mer på Fagskolens Innlandets nettsider http://fagskolen-innlandet.no/bygningsvern

Se også studiets facebookside!