Nasjonalmuseet stiller ut Munch på Rørosmuseet


Nå kan du oppleve et av Edvard Munchs hovedverk på Rørosmuseet!

 
I 2013 er det 150 år siden Munch ble født, og som et ledd i jubileumsmarkeringen “Munch 150”, sendes maleriet
Selvportrett med sigarett (1895), på norgesturné. Selvportrettet reiser og stilles ut i en spesialbygget koffert, noe som har vært med å gi vandreutstillingen fra Nasjonalmuseet navnet ”Munch i koffert”. Totalt vil sju utstillingssteder vise verket.

Startskuddet for turneen gikk på Svalbard Museum på Edvard Munchs fødselsdag 12. desember 2012. Ferden fortsetter sørover til verket ender i Oslo i mai, hvor det vil inngå i den
store jubileumsutstillingen “Munch 150”.


Utstillingen åpner i Rørosmuseet Smelthytta fredag 15. mars og blir stående til og med 2. april.

“Få øye på Munch” – et digitalt verksted for unge
Edvard Munch brukte et rikt spekter av kunstneriske virkemidler. Han benyttet også sin tids
moderne teknologi, og fotografiet fungerte som skissebok. Det digitale verkstedet “Få øye på
Munch” knytter dette til vår egen tid ved at elever får benytte iPad til fotografering og bilderedigering.
Med utgangspunkt i Munchs varierte uttrykksmåter får elevene bruke sine kreative
evner og skape egne bilder.