Olavsgruvas venner

En kulturell ressurs med basis i Olavsgruvas historie, og for stedets arbeiderhistorie!

Olavsgruvas Venner skal fungere som faglig, menneskelig og økonomisk ressurs for Olavsgruva og tilhørende områder. Olavsgruva er et betydelig kulturminne og venneforreningens rolle er å sikre og forbedre gruva som ett av arbeiderbevegelsens viktigste kulturminner. I dag står stiftelsen Rørosmuseet for driften av gruva og gruvemuseet, inkludert omvisninger i gruva som turistmål.

Olavsgruvas Venner skal ha som overordnet mål å framstå som en synlig og engasjert kulturell ressurs for Rørosmiljøet med basis i Olavsgruvas historie og arbeiderhistorien.

Olavsgruvas Venner skal i samarbeid med AOF, Rørosmuseet og Røros Museums og historielag utvikle et særlig reisemålstilbud og markedsføre det under vignetten "De røde veiene".

Olavsgruvas Venner skal forberede faglige og historiske seminaropplegg i nært samarbeid med AOF, Rørosmuseet og Røros Museums og historielag. Målgruppene er medlemmer og tillitsvalgte i arbeiderbevegelsen, historiske og museale fagmiljøer og andre interesserte.

Fyrsetting

Aktivitetsdag på Storwartz

Hvert eneste år arrangerer Olavsgruvas venner en aktivitet i Storwartsområdet der vi demonstrerer gammel bergbrytingsteknikk.  Her får du være med på bryte ut koppermalm ved hjelp av krutsprengning og fyrsetting. Det er en virkelig malmåre vi bryter på, og deltakerne får ta med seg malm som de egenhendig har brutt løs fra berget.
 
Du får oppleve gammel gruvestemning med bruk av "ikke røyksvakt svartkrutt" og flammende bål, og på en rundtur i området får du se fine eksempler på sjakter og stoller som er brutt ut på "gammelmåten".