Overflatebehandling brukt på uthus

Uthusprosjektet og Bygningsvernsenteret inviterer til åpent handverkermøte med tema overflatebehandling på uthus.

Tid: Torsdag 4. mai 17:00-19:00
Sted: Kurantgården, Rørosmuseet

  • Jon Brænne

Malerikonservator Jon Brænne foredrar om 

  • Overflatebehandling av uthus i Røros – hva er brukt opp igjennom tidene
  • Råd og veiledning om hvordan vi skal behandle uthusene våre nå

Jon Brænne er godt kjent for mange huseiere på Røros gjennom sitt mangeårige oppdrag for Riksantikvaren med fargeundersøkelser av bygninger i bergstaden. Han har arbeidet som leder for Riksantikvarens Restaureringsatelier, som malerikonservator og forsker i Norsk Institutt for Kulturminneforskning og som professor II ved Göteborgs Universitet. Nå er han pensjonist, men driver sitt eget rådgivningsfirma Vel Bevart!! og har fortsatt oppdrag for Riksantikvaren på Røros

  • Røros kommune logo
    1/1
  • Logo RMU MiST
    1/1