Rørosmuseets guider

På alle Rørosmuseets besøkssteder treffer du guider som strekker seg langt for å gi deg en god opplevelse. Denne muntre gjengen trives like godt under bakken i Olavsgruva, som på brygga ved Doktortjønna. Barn og voksne er like viktige gjester!

  • Guidene 2017

Rørosmuseet har en stor stab av dyktige guider. Noen av dem kan du treffe hele året, andre jobber bare i sommersesongen. Til sammen har vi 30 guider i sving på våre besøkssteder om sommeren.

Guidene er en sammensatt gjeng, med et aldersspenn fra 17 til 70 år. De har ulik bakgrunn, fra sør-samisk til amerikansk, fra teater til naturforvaltning. En del er fastboende, mens andre kommer til distriktet om sommeren for å jobbe. Noen er studenter, andre er pensjonister, og noen har guidejobben i tillegg til annen jobb. Felles for alle er at de er godt skolert og trives med å formidle kunnskapen om gruvesamfunnet og naturforholdene her i Rørosregionen. 

Vi er stolte av vårt dyktige guidekorps, og føler oss trygge på at publikum på alle besøkssteder blir møtt med et smil.