Spredning av fremmede planter i Rørosområdet

Vi inviterer til en temakveld om spredning av fremmede planter i Rørosområdet

  • Lupin

Spredning av fremmede arter er en av de største truslene mot det naturlige artsmangfoldet. Mange fremmede planter er satt ut i beste mening for å pynte i hager eller for å holde på jorda. Med god hjelp av klimaendringer sprer flere av disse artene seg i et omfang som gjør at de fortrenger andre planter eller gjør landskapet uframkommelig. Kom og lær litt om disse plantene og hva vi kan gjøre for å redusere spredningen. Arrangementet er en del av nasjonalparksenterprogrammet.

Onsdag 7. juni, kl. 19.00 i Smelthytta

Foredrag med Reidar Elven, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Arrangør: Besøkssenter nasjonalpark - Femundsmarka

  • Nasjonalpark logo liggende Norsk