Gïelh åarjelraedteste - Stemmer fra sør

  • Lars Danielsen
    RMUB.299957

I februar i 1917 holdt det samiske folk det første landsdekkende møtet som omhandlet samiske interesser. 100­årsjubileet i 2017 er en stor nasjonal begivenhet som feires over store deler av Saepmie og i Norge. Rørosmuseet markerer jubileet gjennom ei rekke foredrag, utgivelse av årboka som samisk temanummer og med ei stor utstilling i Smelthytta.

Utstillinga belyser de store endringene i det samiske samfunnet tidlig på 1900­-tallet. Unike gjenstander fra Norsk Folkemuseums samiske samling stilles ut for første gang i rørossamisk område!

Utstillingsperiode: 17. juni 2017 - 3. juni 2018