Åpent handverkermøte 5. november

Uthusprosjektet og Rørosmuseet Bygningsvernsenteret inviterer til åpent handverkermøte i Smelthytta.

Tirsdag 5. november 18.00-20.00

Vi inviterer til et besøk i utstillingen Kunnskap om et kulturminne.Utstillinga viser et bredt utvalg av Sverre Ødegaards tegninger, og vi ser på denne i lys av bygningsvern og tradisjonshåndverk. 

- Filmklipp med Sverre Ødegaard

- Ingeborg Anna Ødegaard forteller om Sverre’s liv og virke

- Utstillingsvandring

- Tradisjonelt bygnings-quiz med utgangspunkt i utstillingen

 

Enkel servering. Gratis inngang.


OBS! Dette blir siste mulighet for å se utstillingen Kunnskap om et kulturminne i Smelthytta!