Åpent handverkermøte

Uthusprosjektet og Bygningsvernsenteret inviterer til åpent handverkermøte

Onsdag 19.september kl 18:00-19:30

Kurantgården, Rørosmuseet

  • Svalbard

Bygningsvern blant isbjørn og drivtømmer på Svalbard

Martin Herrmann, nyansatt antikvar på Rørosmuseet forteller fra sin arbeidsplass de siste tre åra.

  • Handverksdager 2018

Vandring i eldre paneltyper og reisverk

Kolbjørn Vegar Os presenterer konstruksjonene som ble satt opp under handverksdagene. Vi tar for oss forskjellen mellom fotingsrøst, takstol og sperreverk, og slettpanel, notpanel og sidesua panel.  


Arrangementet er åpent for alle som er interessert i å være med!

Enkel servering

Velkommen!