Åpningstider Besøkssenter Nasjonalpark Femundsmarka avd. Røros

Besøkssenter Nasjonalpark Femundsmarka har to avdelinger – ved Doktortjønna på Røros og i Elgå.

Røros

Besøkssenter Nasjonalpark Femundsmarka ved Doktortjønna på Røros har utstillinger og informasjon om Femundsmarka nasjonalpark. Her finner du også Doktortjønna Friluftspark som tilbyr en rekke aktiviteter for barn og familier knyttet til natur og friluftsliv. Senteret kan etter avtale besøkes utenom åpningstid.

  • 22. juni - 11. august: 11.00 - 16.30 alle dager

Besøk i nasjonalparksenteret og friluftsområdet er gratis. Billetter til aktiviteter.