Årsmøte i Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner

Pressemuseet Fjeld-Ljoms venner avholder årsmøte på Bergstadens Hotell fredag 31. mars kl. 17.00.

Saksliste

1)     Godkjenning av innkalling og dagsorden

2)     Valg av møteleder og sekretær, samt to til å undertegne protokollen

3)     Styrets forslag til årsberetning og regnskap

4)     Fastsettelse av kontingent.

5)     Presentasjon av styrets arbeidsprogram og budsjett

6)     Valg av styre- og varamedlemmer, samt valg av styreleder og nestleder

7)     Valg av revisor

8)     Valg av valgkomite

9)     Innkomne saker

Saker som ønskes tatt opp til drøfting på årsmøtet må meldes til styret i 20.mars og sendes styrets leder: per.hvamstad@online.no. Kl 19.00 middag, påmelding til styrets leder.

Årsmøtedokumentene vil bli tilgjengelig på vår heimeside: www.fjeld-ljom.no og sendes pr post på oppfordring