Buene i Femundsmarka

  • Fløtarbua Roasten

Hva innebærer det at flere av buene er fredet og hva gjøres for å sikre både bruk og vern av nasjonalparken?

Temakveld med Nils Aal, Statskog, og Kirsten Thyrum, nasjonalparkforvalter.

Rørosmuseet, Smelthytta, mandag 15. januar kl. 18.30.

Arrangementet er en del av nasjonalparksenterprogrammet for Besøkssenter nasjonalpark Femundsmarka