Hopp til hovedinnhold

Bygdesamer fra kyst til kyst

Denne utstillingen setter søkelys på 1800-tallets bofaste samer i de sørlige delene av Saepmie. Som utstillingen viser, er det brukt mange ulike ord for å beskrive og nevne denne delen av det samiske samfunnet. Bygdesame er ett av disse.

  • Bilde av utstilling som består av flere roll ups med tekst og info
    1/1
    Bygdesamer fra kyst til kyst Fridtjof Medhus

Se utstillingen på Doktortjønna 8. juli - 4. august

I Sverige har en del av denne samiske befolkningen vært kjent som sockenlapper. I Norge har særlig lokalhistorikere skrevet om bygdesamer. Utstillingen prøver å vise ny kunnskap, slik som båndene til Smøla og forbindelsene mellom Stjørdal og Sundsvall. Fra utstillingen kan du finne ut mer om hva sockenlapper var, lære mer om levemåter og få inspirasjon til å undre og finne ut mer om denne delen av den samiske historien.

Kartet over Saepmie skal ses som en illustrasjon, og ikke som en fastsetting av absolutte og klare grenser.

Bakgrunnen for utstillingen er et ettårig forskningsprosjekt med støtte fra Regionale forskningsfond Trøndelag. Målsettingen for prosjektet har vært å øke kjennskapen og kunnskapen om denne delen av det samiske samfunnet, og å peke på tema for videre forskning.

Utstillingen er laget av Elin Kristina Jåma, Erik Norberg og Håkon Hermanstrand ved Saemien Sijte, Ann Kristin Solsten ved Gaaltije og Leiv Sem ved Nord universitet. Maidi Steinfjell ved Nord universitet har hjulpet til med sørsamisk språk. Utstillingen er designet av Hege Vatne Arntsen fra Kommunikasjonseininga ved Nord universitet.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1