Hopp til hovedinnhold

Dragås og Eidet smeltehytter

Bli med på en omvisning ved Dragås og Eidet smeltehytter i Ålen. Smelthyttene inngår i verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen.

  • 1/2
  • JMF-08774.jpg
    2/2

Oppmøte: rasteplassen ved Hyttfossen, Fv 30 i Holtålen kommune

Tid: torsdag 29.06.23 kl 18.00

Dragås og Eidet smeltehytter

Dragås og Eidet smeltehytter inngår i verdensarvområdet Røros bergstad og Circumferensen.

Røros Kobberverk (1644–1977) drev Dragås smeltehytte, som lå ved Hyttfossen, fra 1727 til 1834. Avskoginga rundt kobberverkets hovedhytte på Røros hadde allerede først på 1700-tallet så stort omfang at tilgangen på ved og køl til smelteprosessene var vanskelig. Det ble derfor lønnsomt å frakte malmen til nye smeltehytter i skogrike områder. Kobbersmelting i gamle ovnstyper krevde enorme mengder køl. Dragås hytte ble bygd etter at verket hadde fått bruksrett til skogen i Dragås allmenning på grensa til Singsås. Ved Dragås hytte ble det i hovedsak smeltet kobbermalm fra Kongens gruve og Muggruva.

Eidet smeltehytte var en videreføring av Dragåshytta og ble drevet fra 1834 til 1887. Ved Eidet ble det i hovedsak smeltet kobbermalm fra Kongens gruve, Christianus Sextus gruve og Muggruva. Drifta skapte også stor virksomhet med bygging av hus og anlegg og med transport av ved, køl, malm og varer. Det ferdige kobberet ble fraktet til Trondheim for utskiping til markedene i Europa. Ovnsruinen på Eidet er den best bevarte smelteovnen etter Røros Kobberverks omfattende virksomhet. Den er vurdert til å være ett av de mest betydningsfulle tekniske kulturminnene i Trøndelag.