En saga blott?

Sørsamisk representasjon i bokverket "Trøndelags historie" – og i ettertid.

  • En saga blott? Foredrag om Trøndelags historie

Foredrag med Leiv Sem i Rørosmuseet Smelthytta tirsdag 15. januar kl 19.00

Bokverket «Trøndelags historie» kom ut i tre bind i 2005. Verket har fått mye kritikk for sin håndtering av det sør-samiske.

Leiv Sem har argumentert for at det ikke er mangelen på kilder som gjør at samene er så lite synlige i dette historieverket. Årsaken er derimot å finne på det ideologiske plan.

Tirsdag 15. januar kommer Sem til Røromuseet Smelthytta for å holde foredrag om dette.

  • Leiv Sem

Leiv Sem er førsteamanuensis, Phd., ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet. Han har skrevet artikkelen Om framstillinga av sørsamar i Trøndelags historie i tidsskriftet Heimen nr. 2 i 2017, og var ansvarlig for ett av delprosjektene i forskningsprosjektet «Historical and Political Negotiations of South Saami Culture and Identity».

Tid: Tirsdag 15. januar kl 19.00
Sted: Rørosmuseet Smelthytta
Inngang: kr 100,- (kr 50 for medlemmer i Røros Museums- og Historielag)