Fotokveld: Bakkan og vestsida av bergstaden

Rørosmuseet arrangerer fotokveld tirsdag 29. januar kl 19. Denne gangen ser vi nærmere på Bakkan og vestsida av bergstaden.

Vi skal snakke om framvekst og endringer i disse bydelene og vise bilder av hus og folk som hørte til.

Presentasjonen bygger på den kulturhistoriske stedsanalysen som ble gjort i forbindelse med utarbeidelse av ny sentrumsplan for Røros. 

Rørosmuseet Smelthytta 29. januar kl 19.00

Gratis inngang. Kaffe og biteti

  • RMUB.018715
    1/1