Hopp til hovedinnhold

Fyrsetting Storwartz

Lørdag 31. august inviterer Røros Museums- og historielag og Rørosmuseet til aktivitetsdag på Storwartz hvor du blant annet får demonstrert fyrsetting som metode for bergbryting!

  • 1/1

Program annonseres snarlig.

Om Storwartz

Storwartzfeltet dekker et areal på ca. 4,5 kvadratmeter, med 9 hovedgruver: Gamle Storwartz gruve, Nye Storwartz, Hestekletten, Myrgruva, Christianus Qvintus, Nyberget, Olavsgruva, Nye Solskinnet og Gamle Solskinnet. Gamle Storwartz gruve regnes som funngruva til Røros Kobberverk, og det er denne gruva som er sentrum i Cirkumferensen, området der Røros Kobberverk fikk sine rettigheter av Christian IV.

I terrenget ligger et mangfold av kulturminner som vitner om bergverksdrifta. Her finner man gruveinnganger, bergvelter, taubaner, sjaktåpninger, mannskapsbrakker, funksjonærboliger, dammer, hjulgraver og vassrenner.
Bli med på en times vandring gjennom bergverkshistorien ved Storwartzfeltet. Omvisningen gir kunnskap om de synlige kulturminnene på Storwarzfeltet og om gruvedriftens endringer og moderniseringer i årene fra 1645 til 1972.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1