Handverksdager 2020

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret ønsker for 21. gang velkommen til Handverksdager på Røros 19. - 23. august 2020.

Handverkskursene går over fem dager og er retta mot handverkere, forvaltere, handverkslærere, huseiere og andre som ønsker mer kunnskap om tradisjonelle handverksteknikker.

Praktisk info og påmelding

Deltakerne kan bare velge ett kurs. Hvert kurs vil omhandle hele prosessen fra læring om verktøy materialer og utstyr til ferdig ‘produkt’.

Det tas forbehold om avlysning av kurs dersom det ikke er nok påmeldte.

OPPMØTE
Kurantgården, Rørosmuseet onsdag 19. august 2020 kl. 10.00
Avslutning søndag 23. august kl. 14.00

PRIS
5-dagers kurs: Kr. 7900,- inkl. lunsj og middag alle dager (kun lunsj søndag).
Gi beskjed om behov for tilrettelagt kost ved påmelding.

Påmelding – bruk elektronisk påmeldingsskjema under
Påmeldingsfrist: 20. juni 2020

I forbindelse med usikkerheten knyttet til utviklingen av koronapandemien Covid 19, kan Handverksdagene kan bli avlyst. Ved avlysning vil det ikke bli fakturert kursavgift.

Det vil ikke bli utsendt faktura før vi vet at det er full sikkerhet for at arrangementet kan avvikles.

INFORMASJON/ spørsmål
Har du spørsmål vedrørende kursene og arrangementene?
Kontakt Rørosmuseet Bygningsvernsenteret
- Kolbjørn Vegar Os, 971 13 145    
- Sophie Gjesdahl Noach, 412 99 913
- Berit Bakosgjelten, 950 88 889
E-post: bygningsvern@rorosmuseet.no

OVERNATTING
Overnatting må bestilles av hver enkelt.
Se www.roros.no for mer informasjon
Destinasjon Røros tlf. 72 41 00 00

Påmelding Handverksdager 2020