Ny bruk av eldre bygninger – møte mellom nytt og gammelt

Røros kommune, Rørosmuseet Bygningsvernsenteret og Kulturminnefondet inviterer håndverkere, arkitekter og ingeniører m.fl. til seminar

Ny bruk av eldre bygninger
– møte mellom nytt og gammelt

Tid: Mandag 19. November kl. 11.30 -15.30
Sted: Oppmøte i Leighgården mot Lorentz Lossiusgata
Resterende program avholdes i Hjul og Belg i Kurantgården, Rørosmuseet Bygningsvernsenteret.

Ny bruk av eldre bygninger medfører en rekke utfordringer. Behov for blant annet vindtetting, isolering og oppvarming gjør at en må finne gode løsninger, som både ivaretar kulturminneverdiene, krav til ny funksjon og som ikke medfører dårlige tekniske løsninger.

Kulturminnefondet har planer om å ta i bruk fjøset i Leighgården til kontorvirksomhet, og prosjektet benyttes her som eksempel.  

Enkel servering

Påmelding til sophie.noach@rorosmuseet.no innen 13.11.2018

Velkommen!

 

Program:

11.30 – 12.00     Omvisning i fjøset i Leightgården ved Kjellmark AS/Kulturminnefondet. Oppmøte i gården mot Lorentz Lossius gata.

12.00 – 12-15     Vi forflytter oss fra fjøset i Leightgården til møtelokalet Hjul og Belg i Kurantgården.

12.15 – 12.45     Introduksjon til prosjektet og hvilke løsninger som er valgt, hvorfor og hvordan. Hege Ødegård/Henning Dragmyrhaug, Kjellmark

12.45 – 13.00     Vernesonen, regulering og lovverk – hva tillater kommunen i slike byggesaker. Magnus Borgos, Byantikvar

13.00 – 13.15    Pause

13.15 – 14.15     To byggesystemer, hva er forskjellen og hva er farene ved å blande dem. Trond Eide, Førsteamanuensis NTNU

14.15 – 14.30     Pause

14.30 – 15.30     Debatt, ordstyrer Sophie Noach

  • Takkonstruksjon
    1/1