<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

Kampen om Alta

Altasaken er den mest debatterte vannkraftutbyggingen i Norge. Var den gjennomslaget for miljøsaken i Norge? Og markerte den slutten for "kraftsosialistene" som bygget landet etter krigen?
Anno Norsk skogmuseum, Kraftmuseet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget en vandreutstilling om temaet. Justismuseet har utvidet utstillingen med tillegg om sivil ulydighet og samenes rettigheter. Lørdag 6. februar åpner utstillingen på Rørosmuseet.

 • 1/1

«Kraft til folket!» mot «La elva leve!»

I kampen om Alta sto behovene for kraft steilt mot konsekvenser for natur og kultur. Finnmark trengte, ifølge utbyggere, politikere og NVE, mer strøm, og denne måtte produseres lokalt. Men hva ville utbyggingen ha å si for laksefiske? Kunne det forsvares å bygge et stort kraftverk i den storslåtte naturen? Og hva med urbefolkningens rettigheter, reinen og deres kultur? Vandre- og nettutstillingen tar for seg disse og flere spørsmål fra standpunktet til de ulike aktører som var engasjert i saken.

 • Demonstrasjon mot Altautbyggingen (Foto/Photo)
  1/1
  Demonstrasjon mot Altautbyggingen. Foto: Sverre Heiberg Sverre Heiberg

Hva var Altasaken?

Altasaken handlet om utbyggingen av et elvekraftverk i Alta-Kautokeino-vassdraget i Finnmark på 80-tallet. Utbyggingen skulle skje i den samiske befolkningens kjerneområde, Nord-Europas største canyon og beste lakseelver og kampen var mellom to verdenssyn – mellom de som ønsket å bygge landet med vannkraft og de som ville verne naturen for fremtiden. Kampen utspilte seg på 70-tallet med steile fronter hvor NVE og Folkeaksjonen mot utbygging var blant hovedaktørene. Natur- og miljøvern og urfolks rettigheter ble satt på dagorden gjennom denne saken, og var spørsmål som engasjerte fra kjøkkenbordet til Stortinget.

Behovet for ressurser står ofte i kontrast til de konsekvensene det å tilfredsstille disse behovene får for natur, lokalbefolkning, dyreliv og kultur. Vi har flere nåtidige eksempler fra lignende problematikk som gruvedeponi i Repparfjorden og vindmøllepark på Haramsøy. På Norsk Bergverksmuseum ønsker vi å tematisere behovet for naturressurser i et moderne samfunn både gjennom utstillingene våre og vårt nye aktivitets- og formidlingsrom Geolaben.

 • Altademningen (Foto/Photo)
  1/1
  Altademningen. Foto: Dag Endre Opdal - NVIM. Dag Endre Opdal - NVIM