Hopp til hovedinnhold

Kurs 1 - Kistemurer

Kurset er fulltegnet! Du kan fortsatt sette deg på venteliste ved å sende inn påmeldingsskjema.

Kurset gir innføring i oppbygning, materialbruk og arbeidsprosess i bygging av kistemurer. Kistemurer er en svært vanlig konstruksjon brukt i alt fra kirker til steinfjøs og kjellere. Det er en tjukk murvegg, der det i mellomrommet mellom utvendig og innvendig mur er fylt opp med forskjellige tettende materialer som grus og mørtel.

 • Espen Martinsen er instruktør på murskurset. Rørosmuseet

Instruktør:

Espen Martinsen, Murer og Ingeniør. Rådgiver i Forsvarsbygg sin kulturminneseksjon.15 år med eget murerfirma. Håndverksstipendiat fra 2003-2006

Kurssted:            

Vi vil bygge opp en kistemur innenfor Kølplanken.

 • Jon Holm

Teori/forelesninger:

 • Oppbygning og bruksområder til kistemurer - steinfjøs, kjellere og andre bygninger
 • Forskjellige typer steinkvalitet og bearbeiding av stein
 • Forskjellige typer mørtel og bruksmåter ved bygging av kistemurer
 • De forskjellige prinsippene som benyttes for muring med naturstein
 • Grunnarbeid for muring; grunnforhold, drenering og fundamentering
 • Vurdering av skader, sannsynlige årsaker og alternativer for tiltak

Praktisk arbeid:

 • Grunnarbeid
 • Muring av vanger og innfylling i kistemuren- arbeidsgangen
 • Bearbeiding av ulik type stein
 • Verktøybruk og teknikk. Verktøyforståelse og stell av verktøy
 • Mørtelbruk- ikast og pinning
 • Vurdering av aktuelle tiltak ved istandsetting

Det praktiske arbeidet under kurset vil foregå inne på Kølplanken

Kursdeltakerne må selv ta med enkelt håndverktøy. Liste blir tilsendt.

Påmelding til Handverksdager 2022