<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

FULLTEGNET - Kurs 1 - Mur i terreng

DETTE KURSET ER FULLTEGNET.

  • Tørrmur (Foto/Photo)

Kurset gir innføring i tørrmuring av støttemurer og steingjerder med naturstein.

Instruktør:
Geir Idar Hjelvik, bygningsvernhandverker med lang erfaring fra Uthusprosjektet
Kolbjørn Vegar Os, bygningsantikvar og handverker, Bygningsvernsenteret
 
Kurssted:
Rørosmuseet Bygningsvernsenteret, vest for Røros kirke, innafor Kølplanken og kulturlandskapet ved Slegghaugan

Teori/forelesninger:
•    Forskjellige typer steinkvalitet og bearbeiding av stein
•    De forskjellige prinsippene som benyttes for muring med naturstein
•    Gjennomgang av oppbygning av ulike typer støttemurer/steingjerder
•    Grunnarbeid for muring; grunnforhold, drenering og fundamentering
•    Kulturhistorisk om bruken av steingjerder i landbrukslandskapet ved Rolf Petter/Randi.
•    Vurdering av skader, sannsynlige årsaker og alternativer for tiltak

  • Røros kirke mur (Foto/Photo)
    Kursholder Geir Idar Hjelvik

Praktisk arbeid:
•    Grunnarbeid
•    Frontmuring og bakfylling
•    Bearbeiding av ulik type stein
•    Verktøybruk og teknikk. Verktøyforståelse og stell av verktøy
•    Oppbygning av en større støttemur
•    Vurdering av aktuelle tiltak ved istandsetting
•    Istandsetting av kulturhistorisk viktig gjerde bygd av sleggpotter

Det praktiske arbeidet under kurset vil foregå ved de store terrassemurene ved kirka og mindre støttemurer og steingjerder ved Kølplanken og opp mot Småsetran.

Kursdeltakerne må selv ta med enkelt håndverktøy. Liste blir tilsendt