Hopp til hovedinnhold

KURS 1 - Skifer - fra brott til trappemuring

Kurset gir innføring i uttak og bearbeiding av skifer i skiferbrott. Steinen bearbeides til heller for trappemuring, og vi går gjennom prosessen ved tradisjonell fremstilling av takskifer. Vi vil så ta for oss oppbygningen av tradisjonelle skifersteintrapper, dokumentasjon ved restaurering og muring av trapp. Vi vil også gjennomgå metoder for utskifting av enkeltstein på skifertak.

 • Fem personer jobber i et skiferbrudd.
  1/1
  Kurs 1 omhandler skifer og vi skal følge steinen fra brott til trapp.

Instruktører:

Kolbjørn Vegar Os, bygningsantikvar og handverker
Siskalo Domokos, murer og bygningsvernhandverker

Kurssted:            

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret, Kurantgården
Skiferbrudd i Galåen
Det praktiske arbeidet under kurset vil foregå ved Malmplassen.

Kunnskapsgrunnlag:

 • Bruk av skifer i bygningshistorien
 • Forekomst av skifer i Norge, ulike arter og deres egenskaper.
 • Regelverk rundt skiferbrudd
 • Vurdering av skader, sannsynlige årsaker og alternativer for tiltak
 • Oppbygning av stentrapper

Praktisk arbeid:

 • Bryting av skifer
 • Prosess, teknikker og verktøybruk ved skiferbearbeiding
 • Tilhogging av skiferheller og enkelte former for takskifer
 • Dokumentasjonsmetoder i forbindelse med restaureringsarbeid
 • Muring av trapp
 • Utskifting av enkeltstein på skifertak.

Kursdeltakerne må selv ta med nødvendig handverktøy. Liste blir tilsendt.