Hopp til hovedinnhold

Kurs 2 - Tradisjonelle overflatebehandlinger - eksteriør

Kurset er fulltegnet! Du kan fortsatt sette deg på venteliste ved å sende inn påmeldingsskjema.

Kurset gir innføring i bruk av tradisjonelle materialer og metoder for overflatebehandling av eksteriører. Inkluderer fremstilling og bruk av lokale pigmenter.

 • Rørosmuseet

Instruktør:         

Cecilie Marie Ski Breen, maler med bachelor i Teknisk bygningsvern og restaurering.
Avdelingsleder – Antikvarisk rådgivning og kulturarv WSP Norge AS

Jon Brænne, Vel Bevart! 
Malerikonservator NKF-N / professor emeritus - en dag med historie

Kurssted:        

Rørosmuseet Bygningsvernsenteret, Kurantgården.
Antikvarisk Verksted og i Sleggveien.

 • Rørosmuseet

Forelesninger:

 • Tradisjonelle overflatebehandlinger, eksteriørmaleriets farge- og materialhistorie i Norge
 • Pigmenter og pigmentbruk i Norge
 • Tradisjonelle bindemidler brukt i eksteriørmaling

Praktisk arbeid:

 • Framstilling av emulsjons-/komposisjonsmaling ved hjelp av lokale pigmenter, og tradisjonelle, syntetiske, fabrikkframstilte pigmenter. Påføring av malingen på panel og tømmer på trebygninger med ulike teksturer og overflater.
 • Riving av pigmenter og framstilling av linoljemalinger med de samme pigmentene og med tradisjonelle syntetiske pigmenter. Påføring av linoljemalingen på trebygninger med ulike teksturer og overflater.
 • Viktige aspekter ved forarbeid og påføring av tradisjonelle overflatebehandlinger.
 • Identifisering av bindemidler og pigmenter i malte overflater.
 • Kriterier for valg - og påføring av fabrikkframstilte linoljemalinger tilgjengelig i Norge.
 • Utføre skade- og tilstandsvurderinger og utarbeide forslag til tiltak på et utvalg malte bygninger i Røros.
 • Valg av verktøy, verktøyforståelse og stell av verktøy.
 • Dokumentasjon av alle arbeidsprosesser på de forskjellige arbeidsplasser og evaluering av de enkelte delene av prosessene og sluttresultatet.

 • Kursdeltakerne må selv ta med nødvendig handverktøy. Liste blir tilsendt.

Påmelding til Handverksdager 2022