<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

FULLTEGNET - Kurs 3 - Fra blysprosser til trevinduer

DETTE KURSET ER FULLTEGNET PR 22.03.2021.

Kurset vil ta for seg overgangen mellom trevinduer med blysprosser til vinduer med tresprosser og kitting.

Vi vil ta utgangspunkt i utformingen av vinduene på Røros kirke (1780-84), og de blysprossevinduene som ble laget til kirka, men ikke benyttet.

  • Blysprossevindu og trevindu (Foto/Photo)

Instruktører:
Ellev Steinsli, snekker med bachelor i teknisk bygningsvern og restaurering. Stipendiat ved NHI
Olaf Piekarski, Snekkermester og leder av Antikvarisk Verksted, Bygningsvernsenteret
Elisabeth Sinnerud Restaureringsteknikker NDR – en dag om temaet blysprosser

Kurssted:
Rørosmuseet Bygningsvernsenteret, Kurantgården

Forelesninger:
•    Vindushistorie og vinduer i kulturhistorisk sammenheng
•    Materialkvalitet
•    Verktøybruk og teknologi for tilvirkning opp gjennom historien
•    Gjennomgang av noen konstruksjonsmåter som preget geografisk området eller historisk periode
•    Glasstyper og glassets historie
•    Blysprosser- historie, produksjon og bearbeidingsmåter

Praktisk arbeid:
•    Materialkvalitet, vurdering og prioriteringer ved tillaging av sprosser, rammer og karm
•    Bruk av håndverktøy, både vanlige og spesialiserte høvler, sager og diverse tappjern
•    Arbeidsprosesser og oppmerking
•    Kitting, tilskjæring og innsetting av glass
•    Forskjeller mellom blysprosse- og tresprosse-vinduer. Praktisk tilnærming.
•    Overflatebehandling før og etter tresprossa
•    Beslag – ble det forskjeller da tresprossa kom?

Det bli vist hvordan blysprosse-rammer settes sammen, med muligheter for å prøve selv. Målet er å ferdigstille noen rammer med blysprosse-glass og tresprossevindu.

Kursdeltakerne må selv ta med nødvendig håndverktøy. Liste vil bli ettersendt.

Kursinstruktørene Elisabeth Sinnerud, Eiliv Steinsli og Olaf Piekarski

  • Elisabeth Sinnerud (Foto/Photo)
    1/2
  • Eiliv Steinsli og Olaf Piekarski (Foto/Photo)
    2/2