<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

FULLTEGNET - Kurs 4 - Smiing av eggverktøy og beslag til vinduer

DETTE KURSET ER FULLTEGNET.

  • Smiing Mattias Helje (Foto/Photo)

Kurset gir innføring i bruk av ulike smi-teknikker for å utforme beslag til vinduer og eggverktøy til vindusproduksjon.

Instruktør:     
Mattias Helje, smed fra Lima i Sverige

Kurssted:     
Rørosmuseet Bygningsvernsenteret, Kurantgården og Hyttsmia

Innhold:
Vi henger oss på trekursets vindustema, og kurset tar for seg smiing av beslag til vinduer og tilvirking av eggverktøy til bruk ved produksjon av vinduer.

Kurset er praktisk rettet og tar utgangspunkt i den enkelte deltakers ferdigheter og tilrettelegges for alle som vil lære grunnleggende smiteknikker. Det er også mulig å komme med egne prosjekter en vil få veiledning på under kursdagene.

  • Mattias Helje ved essen (Foto/Photo)

Grunnlag:
•    Gjennomgang av grunnleggende teknikker
•    Kjennskap til de forskjellige verktøy i smia
•    Kunnskap om ulike stålkvaliteter
•    Kunnskap om bruk og vedlikehold av essaSmiing av beslag til vinduer
•    Vinkeljern og hengsler
•    Hasper og kroker
•    Småspiker til festing
•    Jernstang til forsterkning av blysprosser

Smiing av eggverktøy til vindusproduksjon
•    Høvelstål
•    Tappjern, sprossetappjern/vinkeljern
•    Det vil også være muligheter for selvvalgte prosjekter som kniv og treskjærerverktøy.

Kursdeltakerne må selv ta med nødvendig handverktøy. Liste blir tilsendt.