Hopp til hovedinnhold

Driftstekniker – driftsinstallasjoner og bygninger

Rørosmuseet søker ny driftstekniker som kan følge opp museets tekniske anlegg, utstillinger, magasiner, driftsbygninger og antikvariske bygg/anlegg. Søknader mottas kun elektronisk med søknadsfrist 3. april 2023.

 • 1/1
  Rørosmuseet på jobb Rørosmuseet / Henrik Langeng

Driftstekniker – driftsinstallasjoner og bygninger

Vi søker etter en driftstekniker som kan følge opp museets tekniske anlegg, utstillinger, magasiner, driftsbygninger og antikvariske bygg/anlegg.

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp og gjøre driftstiltak på bygg, tekniske anlegg og utstillinger
 • Utføre tilsyn, internkontroll, drift og vedlikehold
 • Bidra i registrering og prioritering av tiltak som må gjennomføres
 • Følge opp eksterne leverandører og leveranser
 • Sikring og drift av besøksgruve sammen med øvrig driftsstab
 • Utføre tilsyn og sikringsarbeid i kulturhistorisk landskap

 Kvalifikasjoner:

 • Relevant erfaring fra bygningsmessig drift og vedlikehold
 • Erfaring med rigging og drift av tekniske installasjoner
 • Ferdigheter i bruk og forvaltning av dataverktøy
 • Interesse for antikvariske bygg og konstruksjoner
 • Allsidig tusenkunstner
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

 Vi søker etter medarbeidere som:

 • er fleksible og har gode samarbeidsegenskaper.
 • jobber selvstendig og er løsningsorientert.
 • kan planlegge og tilrettelegge både egen og andres arbeidshverdag.
 • har førerkort i klasse B.
 • ønsker å bidra til et hyggelig arbeidsmiljø sammen med resten av staben.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 Vi kan tilby:

 • Dyktige kolleger og et hyggelig miljø
 • Varierte og utfordrende oppgaver
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Stillingen som driftstekniker lønnes i stillingskode 1136 i henhold til Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstituasjoner.

MiST ønsker at våre ansatte i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn til å søke jobb hos oss. 

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med avdelingsleder drift May Lisbeth Hamland, på telefon 922 85 421 eller museumsdirektør Tone Rygg, på telefon 930 09 368.

Kun elektroniske søknader via HR-manager mottas.

Om MiST Rørosmuseet

Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST) er en av landets største kulturinstitusjoner, og består av 12 museer og 32 besøkssteder. Vi har museer innen kulturhistorie, industrihistorie, musikk, kunst, design og kystkultur. Vårt samfunnsoppdrag er å forvalte, formidle og legge til rette for forskning på vår felles historie og kulturarv. Organisasjonen har om lag 230 årsverk og omsetter for omkring 250 millioner kroner årlig.

Røros har en mer enn 300 år lang bergverkshistorie og bergverkssamfunnets bruk av naturressurser har satt sitt preg på landskapet i regionen. Røros Bergstad ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 1980. I 2010 ble verdensarvområdet utvidet til Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen. MiST Rørosmuseet ble i 2017 autorisert som verdensarvsenter.

Rørosmuseet har som formål å arbeide for natur- og kulturhistorien, verdensarvverdiene og museumsaktivitetene i Røros-distriktet. Museet søker etter sammenhenger mellom industri, mennesket og natur og er tillagt et særlig ansvar for kunnskapsproduksjon og informasjon om bergverkshistorie, bygningsvern, samisk historie, naturhistorie og verdensarven. Museet har årlig omkring 60.000 besøkende.

Museets driftsavdeling har 5 faste medarbeidere. Rørosmuseet forvalter eiendommer og bygninger eid av Statsbygg (Statens eiendommer etter Røros Kobberverk) og Stiftelsen Rørosmuseet. Avdelingen har driftsansvar for museets bygninger, anlegg, besøksgruve, samlinger, utstillinger og driftsmidler, og har et tett samarbeid med museets øvrige avdelinger. For mer informasjon om museet, se www.rorosmuseet.no