Ledig stilling: Driftstekniker - museumsbygg

Røros har en mer enn 300 år lang bergverkshistorie og bergverkssamfunnets bruk av naturressurser har satt sitt preg på landskapet i regionen. Røros Bergstad ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 1980. I 2010 ble verdensarvområdet utvidet til Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.

Rørosmuseet er et museum i MiST – Museene i Sør-Trøndelag, og har som formål å arbeide for natur- og kulturhistorien, verdensarvverdiene og museumsaktivitetene i Røros-distriktet. Museet søker etter sammenhenger mellom industri, menneske og natur og er tillagt et særlig ansvar for kunnskapsproduksjon og informasjon om bergverkshistorie, bygningsvern, samisk historie, naturhistorie og verdensarven. Museet har årlig ca. 70.000 besøkende, og 28 fast ansatte.

Museets driftsavdeling har 4 faste medarbeidere. Rørosmuseet forvalter eiendommer og bygninger eid av Statsbygg (Statens eiendommer etter Røros Kobberverk) og Stiftelsen Rørosmuseet. Avdelingen har driftsansvar for museets bygninger, anlegg, besøksgruve, samlinger, utstillinger og driftsmidler, og har et tett samarbeid med museets øvrige avdelinger.

Endringer i forvaltningen av Statens eiendommer etter Røros Kobberverk gir oss nye og utvidete oppgaver. Vi søker derfor etter

Driftstekniker - museumsbygg

Vi søker etter bygningskyndig driftstekniker som kan følge opp både antikvariske bygg/anlegg og driftsbygninger som museet forvalter.

 • Utføre tilsyn, internkontroll, drift og vedlikehold av bygg og anlegg.
 • Bidra i registrering og prioritering av tiltak som må gjennomføres
 • Følge opp og gjøre driftstiltak i egen eiendoms-, bygg-, og anleggsportefølje
 • Følgje opp eksterne leverandører og leveranser i egne bygg

Kvalifikasjoner:

 • Relevant erfaring fra bygningsmessig drift og vedlikehold
 • Erfaring med antikvariske bygg og konstruksjoner
 • Allsidig tusenkunstner
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • Gode ferdigheter i bruk av dataverktøy

Vi søker etter medarbeidere som:

 • Er fleksible og har gode samarbeidsegenskaper
 • Jobber selvstendig og er løsningsorientert
 • Kan planlegge og tilrettelegge både egen og andres arbeidshverdag
 • Har førerkort i klasse B
 • Ønsker å bidra til et hyggelig arbeidsmiljø sammen med resten av staben

Vi kan tilby:

 • Dyktige kolleger og et hyggelig miljø
 • Varierte og utfordrende oppgaver
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Stillingen som driftstekniker lønnes i stillingskode 1136.

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med Rørosmuseet

ved direktør Odd Sletten på tlf. 72 40 61 72/91 16 99 76 eller odd.sletten@rorosmuseet.no eller avdelingsleder May Lisbeth Hamland på tlf. 922 85 421 eller may.lisbeth.hamland@rorosmuseet.no

Søknadsfrist: 15.01.2019


Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.