Ledige stillinger: Håndverkere - bygningsvern

Røros har en mer enn 300 år lang bergverkshistorie og bergverkssamfunnets bruk av naturressurser har satt sitt preg på landskapet i regionen. Røros Bergstad ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 1980. I 2010 ble verdensarvområdet utvidet til Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.

Rørosmuseet er et museum i MiST – Museene i Sør-Trøndelag, og har som formål å arbeide for natur- og kulturhistorien, verdensarvverdiene og museumsaktivitetene i Røros-distriktet. Museet søker etter sammenhenger mellom industri, menneske og natur og er tillagt et særlig ansvar for kunnskapsproduksjon og informasjon om bergverkshistorie, bygningsvern, samisk historie, naturhistorie og verdensarven. Museet har årlig ca. 70.000 besøkende og 28 fast ansatte.

Bygningsvernsenteret ble opprettet i 2006. Senteret har nå 11 faste medarbeidere og et stort nettverk som vi samarbeider tett med. Bygningsvernsenterets hovedoppgaver er istandsettingsoppdrag for museet, Riksantikvaren og andre private og offentlige kunder, kurs, opplærings – og informasjonsvirksomhet, rådgivings- og utredningstjenester. Antikvarisk Verksted er en del av Bygningsvernsenteret, og arbeider i hovedsak med istandsetting og kopiering av vinduer, dører, paneler og listverk.

Endringer i forvaltningen av Statens eiendommer etter Røros Kobberverk gir oss nye og utvidete oppgaver. Vi trenger å styrke organisasjonen og søker derfor etter

Håndverkere - bygningsvern

Vi søker etter håndverkere med svennebrev som tømrer eller murer som:

 • Kan planlegge og gjennomføre istandsettingsarbeid
 • Kan utarbeide tilstands- og tiltaksrapporter for istandsetting av eldre bygninger
 • Har god kunnskap om tradisjonelt håndverk

Kvalifikasjoner:

 • Svennebrev som tømrer eller murer, eventuelt tilsvarende realkompetanse
 • Ønskelig med tilleggsutdanning og/eller praktisk erfaring innen bygningsvern
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • Nøyaktig, rask og gjerne med erfaring fra arbeid med håndverktøy

Vi søker etter medarbeidere som:

 • Er fleksible og har gode samarbeidsegenskaper
 • Jobber selvstendig og er løsningsorientert
 • Kan planlegge og tilrettelegge både egen og andres arbeidshverdag
 • Har førerkort i klasse B
 • Ønsker å bidra til et hyggelig arbeidsmiljø sammen med resten av staben

Vi kan tilby:

 • Dyktige kolleger og et hyggelig miljø
 • Varierte og utfordrende oppgaver
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Stillingene som håndverkere lønnes i stillingskode 1203.

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med Rørosmuseet

ved direktør Odd Sletten på tlf. 72 40 61 72/91 16 99 76 eller odd.sletten@rorosmuseet.no eller avdelingsleder Berit Bakosgjelten på tlf. 950 88 889 eller berit.bakosgjelten@rorosmuseet.no

Søknadsfrist: 15.01.2019


Søkerne gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.