Vi søker etter: Markedsrådgiver

100% fast stilling
Søknadsfrist: 30.06.20

Kun elektroniske søknader via HR-manager mottas

Rørosmuseet skal nå ut til en sammensatt og bred målgruppe - alt fra tradisjonshåndverkere til tilreisende turister, og vi møter publikummet vårt på mange steder både fysisk og digitalt. Vi ser nå etter en ny kollega som har lyst til å være med på laget, og som kan utfylle oss med kompetanse innenfor kommunikasjon og markedsføring.

Stillingen er plassert i museets avdeling for verdensarv og formidling, men vil jobbe med temaer og oppgaver knyttet til hele museets virksomhetsområde.

Arbeidsoppgaver

Rådgiveren skal videreutvikle virksomhetens markedsarbeid gjennom både gamle og nye medier. Dette innebærer bl.a.:

 • Videreutvikle og produsere innhold til digitale medier - nettsider, sosiale medier og portaler
 • Ansvar for synlighet i trykte medier og produksjon av trykksaker - aviser, brosjyrer, plakater etc.
 • Sørge for en helhetlig visuell opplevelse av tilbudene våre, gjennom videreutvikling av grafisk profil på tvers av plattformer og medier
 • Pressearbeid - kontakt med journalister, utarbeidelse av pressemeldinger etc.
 • Relasjonsbygging - kontakt med kunder og samarbeidsparter
 • Oppfølging av markedsbudsjett
 • Bidra i utviklingen av verdensarvsenteret

Vi søker etter en medarbeider som:

 • Har evne til å forstå og ivareta våre verdier og vårt visuelle uttrykk.
 • Har god kommersiell forståelse
 • Er kreativ og løsningsorientert
 • Kommuniserer svært godt på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Har høyere utdannelse innen markedsføring, visuell kommunikasjon eller tilsvarende
 • Gjerne har gode ferdigheter innen Photoshop, Illustrator og InDesign eller tilsvarende
 • Ønsker å bidra til et hyggelig arbeidsmiljø sammen med resten av staben

 Vi kan tilby:

 • Dyktige kolleger og et hyggelig miljø
 • Varierte og utfordrende oppgaver
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Stillingen lønnes i stillingskode 1434 Rådgiver

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med Rørosmuseet ved direktør Odd Sletten på tlf. 911 69 976 eller odd.sletten@rorosmuseet.no eller avdelingsleder Per Øyvind Riise, tlf. 415 70 480 eller per.oyvind.riise@rorosmuseet.no

Kun elektroniske søknader via HR-manager mottas. Søknadsfrist: 30.06.20. Se link under.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøring.

Elektronisk søknadsskjema

Kun elektroniske søknader via HR-manager mottas.

Røros har en mer enn 300 år lang bergverkshistorie og bergverkssamfunnets bruk av naturressurser har satt sitt preg på landskapet i regionen. Røros Bergstad ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 1980. I 2010 ble verdensarvområdet utvidet til Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.

Rørosmuseet er et museum i MiST - Museene i Sør-Trøndelag, og har som formål å arbeide for natur- og kulturhistorien, verdensarvverdiene og museumsaktivitetene i Røros-distriktet. Museet søker etter sammenhenger mellom industri, menneske og natur og er tillagt et særlig ansvar for kunnskapsproduksjon og informasjon om bergverkshistorie, bygningsvern, samisk historie, naturhistorie og verdensarven. Museet har årlig ca. 65.000 besøkende, og 30 fast ansatte.

MiST Rørosmuseet ble i 2017 autorisert som verdensarvsenter for Røros bergstad og Circumferensen. Verdensarvsenterets overordnede målsetting er å spre kunnskap og skape oppmerksomhet om verdensarv nasjonalt og internasjonalt, ved siden av å formidle bakgrunnen for at Røros og Circumferensen har blitt innskrevet som verdensarv.