Ledig stilling: Museumspedagog

Museumspedagog 100 % vikariat

Søknadsfrist: 30.06.2020

På grunn av en ettårig permisjon, trenger vi en vikar for å videreføre formidlingsarbeidet i senteret:

100 % stilling i ett år fra september 2020

Vi søker en person med kompetanse til å bidra i:

 • Utvikling og gjennomføring av et bredspektret formidlingsarbeid - utstillinger, arrangementer, digital formidling, og gjennomføring av skoleprogrammet Verdensarven som veiviser
 • Utvikling av verdensarvsenteret for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen
 • Rekruttering, opplæring og oppfølging av museumsverter

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning og kompetanse
 • Kompetanse, erfaring og interesse for verdensarv, formidling og historie
 • Erfaring fra prosjektstyring er ønskelig

Vi søker etter en medarbeider som:

 • Er fleksibel og løsningsorientert
 • Har gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • Jobber selvstendig og i samarbeid med andre
 • Kan planlegge og tilrettelegge både egen og andres arbeidshverdag
 • Ønsker å bidra til et hyggelig arbeidsmiljø sammen med resten av staben

Vi kan tilby:

 • Dyktige kolleger og et hyggelig miljø
 • Varierte og utfordrende oppgaver
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Stillingen lønnes i stillingskode 0962.

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med Rørosmuseet

ved direktør Odd Sletten på tlf. 911 69 976 eller odd.sletten@rorosmuseet.no eller avdelingsleder Per Øyvind Riise, tlf. 415 70 480 eller per.oyvind.riise@rorosmuseet.no

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøring.

Elektronisk søknadsskjema

Kun elektroniske søknader via HR-manager mottas.

Røros har en mer enn 300 år lang bergverkshistorie og bergverkssamfunnets bruk av naturressurser har satt sitt preg på landskapet i regionen. Røros Bergstad ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 1980. I 2010 ble verdensarvområdet utvidet til Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.

Rørosmuseet er et museum i MiST - Museene i Sør-Trøndelag, og har som formål å arbeide for natur- og kulturhistorien, verdensarvverdiene og museumsaktivitetene i Røros-distriktet. Museet søker etter sammenhenger mellom industri, menneske og natur og er tillagt et særlig ansvar for kunnskapsproduksjon og informasjon om bergverkshistorie, bygningsvern, samisk historie, naturhistorie og verdensarven. Museet har årlig ca. 65.000 besøkende, og 30 fast ansatte.

MiST Rørosmuseet ble i 2017 autorisert som verdensarvsenter for Røros bergstad og Circumferensen. Verdensarvsenterets overordnede målsetting er å spre kunnskap og skape oppmerksomhet om verdensarv nasjonalt og internasjonalt, ved siden av å formidle bakgrunnen for at Røros og Circumferensen har blitt innskrevet som verdensarv.