Ledig stilling: Driftstekniker

Driftstekniker 100% fast stilling
Søknadsfrist: 30.06.2020
Kun elektroniske søknader via HR-manager

En av våre tre driftsteknikere går av med pensjon i høst og vi søker derfor

Vi søker etter driftstekniker som kan følge opp museets tekniske anlegg, utstillinger, magasiner, driftsbygninger og antikvariske bygg/anlegg.

 • Følge opp og gjøre driftstiltak på utstillinger, teknisk utstyr, alarmanlegg, bygg og anlegg
 • Utføre tilsyn, internkontroll, drift og vedlikehold
 • Bidra i registrering og prioritering av tiltak som må gjennomføres
 • Følge opp eksterne leverandører og leveranser
 • Sikring og drift av besøksgruve sammen med øvrig driftsstab.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med rigging og drift av tekniske installasjoner, gjerne også lyd og lyssetting.
 • Relevant erfaring fra bygningsmessig drift og vedlikehold
 • Gode ferdigheter i bruk og forvaltning av dataverktøy
 • Interesse for antikvariske bygg og konstruksjoner
 • Allsidig tusenkunstner
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

Vi søker etter medarbeidere som:

 • Er fleksible og har gode samarbeidsegenskaper
 • Jobber selvstendig og er løsningsorientert
 • Kan planlegge og tilrettelegge både egen og andres arbeidshverdag
 • Har førerkort i klasse B
 • Ønsker å bidra til et hyggelig arbeidsmiljø sammen med resten av staben

 Vi kan tilby:

 • Dyktige kolleger og et hyggelig miljø
 • Varierte og utfordrende oppgaver
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Stillingen som driftstekniker lønnes i stillingskode 1136.

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med Rørosmuseet ved direktør Odd Sletten på tlf. 911 69 976 eller odd.sletten@rorosmuseet.no eller avdelingsleder May Lisbeth Hamland på tlf. 922 85 421 eller may.lisbeth.hamland@rorosmuseet.no

Kun elektroniske søknader via HR-manager mottas.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøring.

 

Elektronisk søknadsskjema

Kun elektroniske søknader via HR-manager mottas.

Røros har en mer enn 300 år lang bergverkshistorie og bergverkssamfunnets bruk av naturressurser har satt sitt preg på landskapet i regionen. Røros Bergstad ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 1980. I 2010 ble verdensarvområdet utvidet til Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.

Rørosmuseet er et museum i MiST - Museene i Sør-Trøndelag, og har som formål å arbeide for natur- og kulturhistorien, verdensarvverdiene og museumsaktivitetene i Røros-distriktet. Museet søker etter sammenhenger mellom industri, menneske og natur og er tillagt et særlig ansvar for kunnskapsproduksjon og informasjon om bergverkshistorie, bygningsvern, samisk historie, naturhistorie og verdensarven. Museet har årlig ca. 65.000 besøkende, og 30 fast ansatte.

Museets driftsavdeling har 4 faste medarbeidere. Rørosmuseet forvalter eiendommer og bygninger eid av Statsbygg (Statens eiendommer etter Røros Kobberverk) og Stiftelsen Rørosmuseet. Avdelingen har driftsansvar for museets bygninger, anlegg, besøksgruve, samlinger, utstillinger og driftsmidler, og har et tett samarbeid med museets øvrige avdelinger.