Kjerkegårdsmuren og murprosjekter på Malmplassen

Uthusprosjektet og Bygningsvernsenteret inviterer til åpent handverkermøte om årets store murprosjekter i Bergstaden. Møtet blir en vandring mellom og faglig diskusjon rundt årets store murprosjekter i Bergstaden.

Tid: Mandag 7. oktober 17.00–19.00
Sted: Oppmøte ved Røros kirke
Mer om prosessen i Hyttstuggu og enkel servering i Kurantgården etter befaringa.

1. Muren bak Røroskirka

Vi starter med å se på istandsettingsarbeidet på Kjerkgardsmuren fra 1780. En antar at den tørrmurte forstøtningsmuren i terasser bak Bergstadens Ziir ble etablert samtidig med at kjerka ble murt opp. Muren har de siste årene blitt istandsatt i etapper. Det er Geir Idar Hjelvik og Gisle Huseby som er handverkere på prosjektet.

 • Røros kirke mur
  1/4
 • Røros kirke mur
  2/4
 • Røros kirke mur
  3/4
 • Røros kirke mur
  4/4

2. Hjulgrava ved Smelthytta

Neste stopp blir ved Hjulgrava på øversida av Smelthytta. Hjulgrava er i dag det eneste synlige kulturminne etter smeltehytta som sto ferdig i 1840, og som brant ned i 1887. Hjulgrava ble bygd for et vasshjul til drift av kassebelger som skaffet luft til skjærstensovnene. Høsten 2017 raste deler av murveket i hjulgrava ned sammen med en del løsmasser, og muren ble istandsatt i sommer. Det er Geir Idar Hjelvik og Gisle Huseby som er handverkere på prosjektet.

 • Hjulgrav Smeltehytta
  1/5
 • Hjulgrav Smeltehytta
  2/5
 • Hjulgrav Smeltehytta
  3/5
 • Hjulgrav Smeltehytta
  4/5
 • Hjulgrav Smeltehytta
  5/5

3. Mur på Hyttstuggu

Hyttstuggu fra 1805. Murdelen er laget som kalkstøp med slegg som tilslag. Hyttstuggu ble bygd i 1805 som administrasjonsbygg for virksomheten ved smeltehytta. Den ble satt opp som en enetasjes bygning av murverk bestående av sand, kalk og slagg. Dette er en teknikk som funksjonærer ved Røros Kobberverk lærte under opphold ved Stora Kopparberget i Falun og ved andre svenske bergverk. Bygningen ble utvida til to etasjer i 1830 åra. Istandsettingsarbeidet startet i sommer, og skulle vise seg å bli et større prosjekt enn planlagt. Arbeidet inngår også i et handverksforskningsprosjekt i regi av Museumsnettverket for Bygningsvern, og omfatter blant annet årringsdatering og kildegransking for å finne mer ut av husets historie. Prosessen med støping av kalkmuren er enda godt synlig, og kalken som brukes er brent innenfor Kølplanken av kalksten fra Tolga. Samme prosess som da Peder Hiort fikk bygget Røros-kjerka. Det er Staffan Andersson og Siskalo Domokos som er handverkere på murdelen.

 • Hyttstuggu mur
  1/7
 • Hyttstuggu mur
  2/7
 • Hyttstuggu mur
  3/7
 • Hyttstuggu mur
  4/7
 • Hyttstuggu mur
  5/7
 • Hyttstuggu mur
  6/7
 • Hyttstuggu mur
  7/7

Velkommen!

 • Røros kommune logo
  1/2
 • Logo RMU MiST
  2/2