Omkjøring til Olavsgruva

Veien til Olavsgruva skal rehabiliteres sommeren 2018, og det vil bli omkjøring via Glåmos/Viken deler av sommeren!

Veiarbeidet er planlagt slik at det vil være tilgang til å kjøre til Nedre Storwartz fra den ene eller andre siden gjennom sommeren, med unntak av to uker i høst når asfalten legges.

Klikk på kortet for å åpne kartet i google maps!

Fase 1: 18. juni – 5. august

Fra Riksveg 31 opp til avkjøring Nedre Storwartz.

Veistrekningen blir helt stengt i perioden.

Fase 2: 6. august – 17. september

Fra Nedre Storwartz til Olavsgruva

Veistrekningen blir helt stengt i perioden

Uke 38 og 39: Asfaltering 

Hele strekningen, samt utfylling veiskulder begge sider.

Veien blir stengt

Omkjøring:

Omkjøring for alle kjøretøyer via Glåmos/Viken.

  • Kart omkjøring Olavsgruva
    1/1