Omvisere og museumsverter

Rørosmuseet søker etter museumsverter og omvisere for sommersesong, samt gruppeomvisere på tilkallingsbasis.

  • Guider 2016 (Foto/Photo)
    1/1

OBS! Vi tar kun mot søknader via HR-manager.

Verter for sommersesong

Rørosmuseet har ledige stillinger som vert for sommersesongen, med mulighet for jobb på helg og ferier ellers i året. I arbeidet som vert igjennom sommersesongen kan vi tilby svært varierte arbeidsoppgaver, som:

  • omvisning av besøkende i Smelthytta, Olavsgruva, Røros sentrum og Røros kirke
  • være vertskap for de ulike besøksstedene og tilrettelegge for et best mulig opphold for våre besøkende
  • salg av varer i våre butikker
  • betjening av kafé

Vi ønsker oss søkere som har en interesse og et engasjement for formidling. Du liker rollen som en god vert, du liker å omgås folk, og er serviceinnstilt. Søkere må beherske norsk og engelsk. Ytterligere språkkunnskaper er positivt, men ikke et krav. Helgearbeid må påregnes.

Gruppeomvisere på tilkallingsbasis

Museet har ledig tilkallingsstillinger på helårsbasis, der jobben består i å holde omvisninger for grupper av besøkende i Smelthytta, Olavsgruva, Bergstaden, Røros kirke, Ratvolden, Oddentunet m.m. Arbeidsmengden vil variere med antall bestilte omvisninger, og kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Felles for stillingene

Stillingene kan gjerne kombineres, men spesifiser gjerne i søknaden hvilken stilling du søker på.

For begge stillingene ønsker vi oss søkere med kunnskap om og interesse for historie. I tillegg må du like å omgås folk og være serviceinnstilt. Søkere må beherske norsk og engelsk, og gjerne flere fremmedspråk som tysk, spansk eller fransk. Søkere bør fylle 16 år første halvår 2021, og for søkere over 18 år er det en fordel med førerkort.

De som blir ansatt må gjennomføre kurs i lokal kultur- og naturhistorie og praktisk guiding som arrangeres i første halvdel av 2021.

Stillingene lønnes i stillingskode 1078.

 Kontaktpersoner: Sigrun Selboe (416 49 024) / Ole Kristian Korssjøen (902 30 960)

 Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøring.


Elektroniske søknader mottas via HR-manager.
Malmplassen, Røroskirka, Smelthytta panorama

Om Rørosmuseet

Røros har en mer enn 300 år lang bergverkshistorie, og bergverkssamfunnets bruk av naturressurser har satt sitt preg på landskapet i regionen. Røros Bergstad ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 1980. I 2010 ble verdensarvområdet utvidet til å omfatte et langt større kulturlandskap.

Rørosmuseet har som formål å arbeide for natur- og kulturhistorien og museumsaktivitetene i Røros-distriktet. Museet søker etter sammenhenger mellom industri, mennesket og natur og er tillagt et særlig ansvar for kunnskapsproduksjon og informasjon om bergverkshistorie, bygningsvern, samisk historie, naturhistorie og verdensarven. Museet har årlig ca. 70.000 besøkende.

Rørosmuseet er en del av Museene i Sør-Trøndelag (MiST) og er verdensarvsenter for verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.