Hopp til hovedinnhold

Omvisere og museumsverter

Rørosmuseet søker etter museumsverter og omvisere for sommersesong, samt gruppeomvisere på tilkallingsbasis. Vi er også på utkikk etter museumsvert i fast 30-40% stilling.

  • 1/1

OBS! Vi tar kun mot søknader via HR-manager.

Søknad sendes elektronisk innen 12.02.2023.

Verter for sommersesong

Rørosmuseet har ledige stillinger som museumsvert i sommersesongen, med mulighet for jobb i helger og ferier resten av året. Vertskapsrollen byr på svært varierte arbeidsoppgaver, som:

  • omvisning for besøkende i Smelthytta, Olavsgruva, Røros sentrum, Røros kirke og på Doktortjønna
  • å være vertskap på de ulike besøksstedene og tilrettelegge for et best mulig opphold for våre besøkende
  • salg av varer i våre butikker
  • betjening av kafé

Vi ønsker oss søkere som har interesse og engasjement for formidling. Søkeren må trives i vertskapsrollen, være glad i å omgås folk og være serviceinnstilt. Søkeren må beherske norsk og engelsk. Ytterligere språkkunnskaper er positivt, men ikke et krav. Helgearbeid må påregnes. Det er en fordel med førerkort.

Gruppeomvisere og verter i fast tilsetting / på tilkallingsbasis

Vi har ledige stillinger som museumsverter og omvisere gjennom hele året, og museet vil vurdere fast tilsetting med en gjennomsnittsberegnet stillingsstørrelse på 30-40 %. Vi søker også tilkallingsvikarer. I tillegg til oppgaver og egenskaper som for sesongtilsatte (se over), vil det være et krav om førerkort i klasse B for tilsetting i fast stilling/ tilkalling. Kvelds- og helgearbeid må påregnes. Arbeidsmengden vil variere med antall bestilte omvisninger.

Vi ønsker søkere med kunnskap om og interesse for historie. I tillegg må du like å omgås folk og være serviceinnstilt. Søkere må beherske norsk og engelsk, og gjerne flere fremmedspråk som tysk, spansk eller fransk.

Felles for stillingene

Alle som blir ansatt må gjennomføre kurs i lokal kultur- og naturhistorie og praktisk guiding i perioden mars-juni 2023.

Spesifiser om du ønsker å jobbe i sommersesong eller om du ønsker å jobbe ved Rørosmuseet gjennom hele året.

MiST ønsker at våre ansatte i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn til å søke jobb hos oss.

Stillingen lønnes i stillingskode 1078 i henhold til Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner.

For ytterligere opplysninger om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Kirsti Sæter på telefon 976 63 922 eller formidlingskonsulent Ole Kristian Korssjøen på telefon 902 30 960


Elektroniske søknader mottas via HR-manager.

Om Rørosmuseet

Museene i Sør-Trøndelag AS (MiST) er en av landets største kulturinstitusjoner, og består av 12 museer og 27 besøkssteder. Vi har museer innen kulturhistorie, industrihistorie, musikk, kunst, design og kystkultur. Vårt samfunnsoppdrag er å forvalte, formidle og legge til rette for forskning på vår felles historie og kulturarv. Organisasjonen har om lag 230 årsverk og omsetter for omkring 250 millioner kroner årlig.

Røros har en mer enn 300 år lang bergverkshistorie og bergverkssamfunnets bruk av naturressurser har satt sitt preg på landskapet i regionen. Røros Bergstad ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 1980. I 2010 ble verdensarvområdet utvidet til Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.

Rørosmuseet har som formål å arbeide for natur- og kulturhistorien, verdensarvverdiene og museumsaktivitetene i Røros-distriktet. Museet søker etter sammenhenger mellom industri, mennesket og natur og er tillagt et særlig ansvar for kunnskapsproduksjon og informasjon om bergverkshistorie, bygningsvern, samisk historie, naturhistorie og verdensarven. Museet har årlig omkring 60.000 besøkende.

MiST Rørosmuseet ble i 2017 autorisert som verdensarvsenter for Røros bergstad og Circumferensen. Verdensarvsenterets overordnede målsetting er å spre kunnskap og skape oppmerksomhet om de framstående universelle verdiene til norske verdensarvområder, gi forståelse for hvorfor disse skal tas vare på og sette den norske verdensarven inn i et internasjonalt perspektiv. Senteret skal bidra til at verdensarven har en funksjon for lokalsamfunnet i tråd med forpliktelsene i verdensarvkonvensjonen. Verdensarvsenteret har et tett samarbeid med verdensarvrådet, verdensarvkoordinatoren og verdensarvkommunene.