Ledige stillinger: Omvisere og verter

Rørosmuseet søker etter verter og omvisere for både vinter og sommersesong, samt gruppeguider på tilkallingsbasis.


Verter for vinter-/ julesesong

Rørosmuseet har ledige stillinger som vert for vinter-/ julesesong, med mulighet for jobb på helg og ferier ellers i året, samt i sommersesong. Vi tilbyr sesongjobber med svært varierte arbeidsoppgaver. Arbeidsstedet for vinter-/ julevertene vil være i Smelthytta, Kurantgården og på Malmplassen hvor vi i år vil ha forskjellige førjulsaktiviteter, primært på helg.

Vinter-/ julevertene vil ha oppgaver som:

  • vertskap for våre besøkende og tilrettelegger for gode opplevelser
  • salg og betjening av kiosk og kafé

I arbeidet som verter igjennom sommersesongen kan vi tilby svært varierte arbeidsoppgaver, som:

  • guiding av besøkende i Smelthytta, Olavsgruva, Røros sentrum og Røros kirke
  • være vertskap for de ulike besøksstedene
  • tilrettelegge for et best mulig opphold for våre besøkende
  • salg av varer i våre butikker
  • betjening av kafé

Vi ønsker oss søkere som har en interesse og et engasjement for formidling. Du liker rollen som en god vert, du liker å omgås folk, og er serviceinnstilt. Søkeren må beherske norsk og engelsk. Ytterligere språkkunnskaper er positivt, men ikke et krav. 


Gruppeguider på tilkallingsbasis

Museet har ledig tilkallingsstillinger på helårsbasis, der jobben består i å holde omvisninger for grupper av besøkende i Smelthytta, Olavsgruva, Bergstaden, Røros kirke, Ratvolden, Oddentunet m.m. Arbeidsmengden vil variere med antall bestilte omvisninger, og kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Stillingene kan kombineres, men spesifiser gjerne i søknaden hvilken stilling du søker på.

For begge stillingene ønsker vi oss søkere med kunnskap om og interesse for historie. I tillegg må du like å omgås folk og være serviceinnstilt. Søkere må beherske norsk og engelsk, og gjerne flere fremmedspråk som tysk, spansk eller fransk. Søkere bør fylle 16 år første halvår 2021, og for søkere over 18 år er det en fordel med førerkort.

De som blir ansatt må gjennomføre kurs i lokal kultur- og naturhistorie og praktisk guiding som arrangeres første halvdel av 2021.

Søknader mottas fortløpende på post@rorosmuseet.no

Kontaktpersoner: Sigrun Selboe / Ole Kristian Korssjøen

Tlf: 72 40 61 70

Røros har en mer enn 300 år lang bergverkshistorie, og bergverkssamfunnets bruk av naturressurser har satt sitt preg på landskapet i regionen. Røros Bergstad ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 1980. I 2010 ble verdensarvområdet utvidet til å omfatte et langt større kulturlandskap.

Rørosmuseet har som formål å arbeide for natur- og kulturhistorien og museumsaktivitetene i Røros-distriktet. Museet søker etter sammenhenger mellom industri, mennesket og natur og er tillagt et særlig ansvar for kunnskapsproduksjon og informasjon om bergverkshistorie, bygningsvern, samisk historie, naturhistorie og verdensarven. Museet har årlig ca. 70.000 besøkende.

Rørosmuseet er en del av Museene i Sør-Trøndelag (MiST) og er verdensarvsenter for Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.

  • Guidene 2017 (Foto/Photo)
    1/1