Ledige stillinger: Omvisere og verter

Rørosmuseet søker etter verter og omvisere for sommersesong og gruppeguider på tilkallingsbasis.

Søknadsfrist 3. november 2019


Omvisere/verter sommersesong

Rørosmuseet har ledig stillinger for sommersesong, med mulighet for jobb på helg og ferier ellers i året. Vi tilbyr sommerjobber med svært varierte arbeidsoppgaver, som

  • Guiding av besøkende i Smelthytta, Olavsgruva og i Røros sentrum/Røros kirke
  • Være vertskap for de ulike besøksstedene og tilrettelegge for et best mulig opphold for våre besøkende, bla ved salg av varer i våre butikker, og betjening av kafé.

Gruppeguider på tilkallingsbasis

Museet har ledig tilkallingsstillinger på helårsbasis, der jobben består i å holde omvisninger for grupper av besøkende i Smelthytta, Olavsgruva, Bergstaden, Røros kirke, Ratvolden, Oddentunet m.m. Arbeidsmengden vil variere med antall bestilte omvisninger, og kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Stillingene kan kombineres, men spesifiser gjerne i søknaden hvilken stilling du søker på.

For begge stillingene ønsker vi oss søkere med kunnskap om og interesse for historie. I tillegg må du like å omgås folk og være serviceinnstilt. Søkere må beherske norsk og engelsk, og gjerne flere fremmedspråk som tysk, spansk eller fransk. Søkere bør fylle 16 år første halvår 2020, og for søkere over 18 år er det en fordel med førerkort.

De som blir ansatt må gjennomføre kurs i lokal kultur- og naturhistorie og praktisk guiding som arrangeres første halvdel av 2020.

Søknad sendes elektronisk innen 3. november 2020.

Kontaktpersoner: Kirsti Sæter/ Solfrid Augensen

Røros har en mer enn 300 år lang bergverkshistorie, og bergverkssamfunnets bruk av naturressurser har satt sitt preg på landskapet i regionen. Røros Bergstad ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 1980. I 2010 ble verdensarvområdet utvidet til å omfatte et langt større kulturlandskap.

Rørosmuseet har som formål å arbeide for natur- og kulturhistorien og museumsaktivitetene i Røros-distriktet. Museet søker etter sammenhenger mellom industri, mennesket og natur og er tillagt et særlig ansvar for kunnskapsproduksjon og informasjon om bergverkshistorie, bygningsvern, samisk historie, naturhistorie og verdensarven. Museet har årlig ca. 70.000 besøkende.

Rørosmuseet er en del av Museene i Sør-Trøndelag (MiST) og er verdensarvsenter for Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.

  • Guidene 2017
    1/1