Samisk arkiv og sørsamiske samlinger

Direktør Inga Marja Steinfjell ved Samisk arkiv vil gi en orientering om Samisk arkivs arbeid og ansvarsområder, med vekt på hvilken betydning arkivet kan ha for sørsamisk område.

Tid: Torsdag 31. oktober kl 18.00
Sted: Rørosmuseet Smelthytta

  • Pål Jonsa sin kiste
    Amund Spangen

Lill Westerfjell Kalstad vil informere om det sørsamiske intervjumaterialet som er en del av Samisk arkivs vokalsamling, med spesiell vekt på det som er samlet inn av Nordisk Samisk Institutt. Det vil bli gitt noen lydeksempler, og her vil det satses på å gi smakebiter med så nær tilknytning til Røros som mulig.

Buerie båeteme / Velkommen!