<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

Veien til Olavsgruva stengt

Det skal legges asfalt på veien opp til Olavsgruva fra RV 31 i retning Brekken i uke 40. Dermed blir veien være stengt fra 3. til 5.oktober. Det vil bli omkjøring enten via Kojedalsveien eller Glåmos/Viken. Se vedlagte kart.

  • Kart omkjøring Olavsgruva (Foto/Photo)
    1/1

Veien skal asfalteres

Det skal legges ny asfalt med utgangspunkt i T-krysset til Storwartz og Olavsgruva. Asfalten legges i cirka 1 km mot Olavsgruva og 2 km mot fylkesveien.