Vindushistorien på Røros

Uthusprosjektet og Bygningsvernsenteret inviterer til åpent handverkermøte med vinduer som tema.

Tid: Onsdag 21. mars 18:00-19:30
Sted: Kurantgården, Rørosmuseet

  • Vinduscollage

Utviklingen sett med handverkerens øyne:

Olaf Piekarski presenterer hvordan vinduene på Røros har endret seg når materialtilgang, handverksmetoder og stilideer har skiftet.
Jon Holm Lillegjelten viser eldre bilder hvor vi kan se endringen som har skjedd på enkelthus og bybildet generelt.

Velkommen!


  • Røros kommune logo
    1/2
  • Logo RMU MiST
    2/2