Åpent Handverkermøte

Tittelen på årets første handverkermøte er "200 år med Eilert Sundt og 400 år med Aasen-stabburet"!

  • Aasengården

Uthusprosjektet og Bygningsvernsenteret inviterer til åpent handverkermøte onsdag 17. januar 18.00–20.00 i Kurantgården.

Senhøsten 2017 ble det tatt årringeprøver av stabbur, hovedhus og eldhus på Aasengården i Røros sentrum. Det er fylkeskommunen og byantikvaren i Røros som er initiativtakere og har kostet prøvetakingen. Dendrokronologi er en metode for å bestemme alderen av trematerialer ved hjelp av årringanalyse. Nærmest som en strekkode, kan årringmønsteret skannes mot en standard med kjent alder og datere når tømmeret ble felt nøyaktig på året. På Handverkermøtet vil Kolbjørn Vegar Os presentere resultatene fra dendro-undersøkelsene. Vi leter i spor etter verkets oppstart, svenskenes herjing og gårdsdrift før verkets tid. Kort om visuell datering av tømmerhus: hvordan utforming av nov, bygningskropp og tømmer har endra seg.  

Jon Holm Lillegjelten vil se på Eilert Sundt sine beskrivelser  «Om Røros og Omegn» med bygningshistoriske briller. Det blir en gjennomgang av hva han skrev om utviklingen av byggeskikken i distriktet, etter sine reiser i området på midten av 1800 -tallet.

Gratis inngang.

Velkommen!