<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />
Interiørdetalj Sjablongdekor Vollan (Foto/Photo)
Sjablong (Foto/Photo)

Bygningsvernsenteret

Bygningsvern, tradisjonshandverk, istandsetting og rådgiving

Fagskoletilbud

Bygningsvern

Lafting (Foto/Photo)

Våre tjenester

Istandsetting, rådgiving, veiledning og forvaltning

Spontak Røros kirke (Foto/Photo)

Spontaket på Bergstadens Ziir

Se filmen om restaureringa av kjerketaket