Hopp til hovedinnhold

Fjell-Folk 2023

For alle som er interessert i røroshistorien, er Fjell-Folk / Vaerien Almetjh et skattekammer av spennende kunnskap.

  • Bildet viser forsida av Rørosmuseets årbok, Fjell-Folk, for året 2023. Det er 48. utgave av Fjell-Folk.

I år har vi valgt ut et bilde av Grønngården, som lå på hjørnet av Peder Hiortgata og Tufta, som forsidebilde. Her var det i mange år parkeringsplass, men i desember 2023 åpnet et nytt bibliotek og frivillighetssentral her. I 2023 er det også 100 år siden Røros Speidergruppe ble etablert, og det markerer vi på baksida av årets utgave.

Det er flere jubileer i 2023. For 50 år siden ble Antikvarisk Verksted etablert i Kurantgården på Malmplassen, og samme år var det også startskudd for bygging av rekkehusbebyggelsen på Mælan. Disse to er omtalt i hver sine artikler skrevet av Rørosmuseets egne ansatte.

Sokneprest i Røros, Harald Hauge, har skrevet en omfattende artikkel om Røros kapell, som ble innviet i 1962. Bygget har spennende arkitektur og en interessant historie som også forteller om gravferdsskikker i endring, noe som ikke var unikt bare for Røros. 

John Ole Morken har skrevet om de eldste opptakene av folkemusikk fra Røros-traktene, mens Bjørn Aksdal har skrevet om "Bergmandens sang" - ei gruvevise fra Røros. 

Carl-Lauritz Lund-Iversen har tatt for seg Johan Falkbergets syn på Knut Hamsun. En annen artikkel med biografisk innhold er Jenny Fjellheim sin artikkel om Daniel Mortenson, som er en viktig del av Rørosmuseets nye digitale bergstadvandring med innhold knyttet til samisk historie. Ragnar Sandberg har skrevet om KES Lund, som mange rørosinger med bakgrunn i korpsmusikken har et sterkt forhold til. 

Innafor temaet bergverk kan vi i år friste med to solide artikler. Aud Marie Bækken Larsen har satt seg inn i velferdsordninger i gruveindustrien, mens Arne Indseth har dykket ned i Røros Kobberverks arkiv og gjør rede for trekøl og transporten av denne til smeltehyttene, og den senere overgangen til bruk av koks. 

«Fjell-Folk/Vaerien Almetjh» ble første gang utgitt i 1976, og har vært en fast årlig utgivelse siden den gang. Årets utgave er nummer 48 i serien.

Fjell-Folk kan kjøpes i museumsbutikken på Rørosmuseet Smelthytta og på Norli Amneus Røros.


Register over Fjell-Folk

Register over artikler, forfattere og publiseringsår.

Fjell-Folk-register pr. 2021

 

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1