<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

Fjell-Folk

Fjell-Folk, Vaerien Almetjh, er Rørosmuseets årbok. Den kommer ut i november hvert år. Fjell-Folk får du kjøpt på Amneus Boghandel og museumsbutikken i Smelthytta!

Register over Fjell-Folk

Register over artikler, forfattere og publiseringsår.