Hopp til hovedinnhold

Fjell-Folk 2022

For alle som er interessert i røroshistorien, er Fjell-Folk / Vaerien Almetjh et skattekammer av spennende kunnskap.

Årets utgave av Fjell-Folk / Vaerien Almetjh har et mangfold av temaer med et faglig innhold som speiler Rørosmuseets virksomhet og tar opp tema det er viktig å belyse.

Presten Nils Jøran Riedl har skrevet artikkelen "Åpenhet har sin pris" hvor han forteller litt om sin historie som skeiv. I artikkelen «Røros apotek 200 år» tar farmasøyt Erling Mjelva for seg farmasihistorien til Røros fra Apotekergåreden i Mørkstugatan til Domussenteret.

De siste par års istandsettting av Nedre Maskinhus på Malmplassen har gitt mer kunnskap om bygningen og installasjonene der. Dette blir beskrevet i en artikkel skrevet av Sophie Gjesdal Noach fra Bygningsvernsenteret og Simen Flaten Svisdal som er student i Kulturminneforvaltning ved NTNU.

John Ole Morken har skrevet en artikkel om "Fel-Jakup" og utveksling av folkemusikk mellom Gudbrandsdalen og Røros-området.

Bildeserien om Kongens gruve gir et innblikk i samfunnet og drifta fra siste del av 1800-tallet fram til avviklingen på 1970-tallet. Bildeserien viser de ulike driftsbygningene, anleggene, mannskapsbrakkene, stigerboligene og kontorene som fantes før nesten alt ble revet eller brent ned til grunnen på 1970-tallet.

Historien om Røros Metall A/S, samiske tettstedsnavn, Bergstadens 50 år med verdensarvstatus og Avholdshytta blir også belyst i årets utgave.

«Fjell-Folk/Vaerien Almetjh» ble første gang utgitt i 1976, og har vært en fast årlig utgivelse siden den gang. Årets utgave er nummer 47 i serien.

Fjell-Folk kan kjøpes i museumsbutikken på Rørosmuseet Smelthytta og på Norli Amneus Røros.

Register over Fjell-Folk

Register over artikler, forfattere og publiseringsår.

Fjell-Folk-register pr. 2021