Kontaktinformasjon

Telefon og epost

Telefon:  72 40 61 70
Epost:     post@rorosmuseet.no 
Booking: booking@rorosmuseet.no

Faks:      72 40 61 80

Besøks- og vareadresse

Rørosmuseet 
Lorentz Lossius gata 45 

7374 Røros

Post- og fakturaadresse

Museene i Sør-Trøndelag AS
Felles postmottak
Pb 6289
Torgarden
7489 Trondheim
faktura@mist.museum.no

Org. nr. MiST: 993 595 675