Ledige stillinger

MiST Rørosmuseet ble i 2017 autorisert som verdensarvsenter for Røros bergstad og Circumferensen. Verdensarvsenterets overordnede målsetting er å spre kunnskap og skape oppmerksomhet om de framstående universelle verdiene til norske verdensarvområder, gi forståelse for hvorfor disse skal tas vare på og sette den norske verdensarven inn i et internasjonalt perspektiv. Senteret skal bidra til at verdensarven har en funksjon for lokalsamfunnet i tråd med forpliktelsene i verdensarvkonvensjonen. Verdensarvsenteret har et tett samarbeid med verdensarvrådet og verdensarvkoordinatoren. 

For å ivareta verdensarvsenterets målsettinger trenger vi å styrke formidlingsarbeidet, og har ledige stillinger som:

  • Noen ansatte ved Rørosmuseet
    1/1
    Disse og mange flere hyggelige kolleger venter på DEG!