<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2835182200062456&ev=PageView&noscript=1" />

Rørossamisk

Den sørsamiske kulturen har lange tradisjoner i Røros-regionen. I traktene ligger sentrale reinbeiteområder og bergstaden Røros har vært et viktig administrativt sentrum for de sørligste sørsamene. Rørosmuseet har en 50-årig lang historie i arbeidet med sørsamisk historie, og har en fagstilling på dette området. På denne sida har vi samlet noen av Rørosmuseets og andres ressurser om sørsamiske forhold.

Tidligere samiske utstillinger ved Rørosmuseet

Aerpie - dans. Foto/Photo

Aerpie - Arv

Aerpie - Arv

Aerpie betyr Arv på sørsamisk og er en utstilling med tilhørende forestilling skapt av Madeleine og Marika Renhuvud. Utstillingen stiller spørsmål ved måten arven forvaltes og videreføres. En vandring gjennom tre generasjoner samisk kunst og uttrykksform.

Rørosmuseet Smelthytta  5. feb. – 21. mars 2022
Interruptions. Foto/Photo

Interruptions

Interruptions

INTERRUPTIONS av kunstnerduoen Cooper & Gorfer er en sterk og konfronterende portrettserie av kvinner fra Saepmie. Utstillingen står hos Rørosmuseet Smelthytta.

Rørosmuseet Smelthytta  30. sep. 2021 – 31. jan. 2022
Bringeklede. Foto/Photo

Hvem eier historien?

Hvem eier historien?

Gjennom denne utstillinga viser Rørosmuseet unike sør-samiske gjenstander. Nye arkeologiske funn og nye forskningsmetoder viser samisk tilstedeværelse i Sør-Norge langt tidligere enn det som hittil har vært hevdet.

Rørosmuseet Smelthytta  30. sep. 2021 – 16. okt. 2022
Plakatbilde Samiske hus. Foto/Photo

Samiske hus

Samiske hus

- en fotoutstilling med dokumentasjon av samisk byggeskikk

Rørosmuseet Smelthytta  16. okt. 2020 – 31. jan. 2021
NFSA.3055B.jpg. Foto/Photo

Utstilling: Bååstede

Utstilling: Bååstede

Bååstede er et samarbeid mellom Norsk Folkemuseum, Kulturhistorisk museum, Sametinget og de samiske museene i Norge med formål å tilbakeføre samisk kulturarv til samisk eie og forvaltning. Utstillingen med samme navn gir et innblikk i dette arbeidet gjennom et utvalg gjenstander presentert gjennom bilder og tekst.

Rørosmuseet Smelthytta  20. sep. – 14. okt. 2018
Mearan laante gaarvene – Mens landet forsvinner. Foto/Photo

Mearan laante gaarvene – Mens landet forsvinner

Mearan laante gaarvene – Mens landet forsvinner

Utstilling som retter fokus mot utbygginger og trusselen om stadig nye arealinngrep i reinbeiteland.

Rørosmuseet Smelthytta  6. feb. – 15. mai 2019
Stemmer fra sør. Foto/Photo

Gïelh åarjelraedteste - Stemmer fra sør

Gïelh åarjelraedteste - Stemmer fra sør

Rørosmuseets utstilling i det samiske jubileumsåret som blant annet viser unike gjenstander fra Norsk Folkemuseums samiske samling stilles ut for første gang i rørossamisk område!

Rørosmuseet Smelthytta  17. juni 2017 – 3. juni 2018 (17. juni 2017 - 3. juni 2018)
Utsnitt fra Laila Brandsfjells design. Foto/Photo

Sápmi runt hörnet - Saepmie roenen byjreskinie

Sápmi runt hörnet - Saepmie roenen byjreskinie

I årets sommerutstilling presenterer Røros Kunstlag åtte samiske designere og kunstnere med nye tolkninger av samiske motiver!

Rørosmuseet Smelthytta  3. juni – 31. aug. 2017
Reinsdyr. Foto/Photo

Jieleme - Livet

Jieleme - Livet

Bergstaden Fotoklubb presenterer Jieleme – Livet, en fotoutstilling med fokus på samiske miljøer i Røros-området.

Rørosmuseet Smelthytta  4. feb. – 28. mai 2017 kl. 10.00 – 15.00
Dalvedh. Foto/Photo

Dalvedh

Dalvedh

Dalvedh er et kunstprosjekt av Sissel M. Bergh – i samarbeid med Frode Fjellheim. Utstillingen belyser historien gjennom det sørsamiske perspektivet.

Rørosmuseet Smelthytta  10. sep. – 27. nov. 2016
Queering Sapmi. Foto/Photo

Queering Sápmi

Queering Sápmi

Queering Sápmi er et fotoprosjekt som forteller historiene til personer som utfordrer de tradisjonelle normene omkring kjønn, seksualitet og identitet innenfor den samiske minoritetsgruppen.

Rørosmuseet Smelthytta  29. sep. – 27. nov. 2016
Samisk gruppe "I ditt bilde". Foto/Photo

I DITT BILDE – JÏJTJEDH GUVVESNE

I DITT BILDE – JÏJTJEDH GUVVESNE

En tankevekkende utstilling om fremstillinger og oppfatninger av samer, der portretter av samer fra samlingen etter fotograf Lars Ingulfsvand møter sitater om samisk identitet fra antikken og fram til vår tid.

Rørosmuseet Smelthytta  20. sep. – 31. des. 2018
Jielie saemien plakat. Foto/Photo

Jielije saemien duedtie – Living Sami Handcraft

Jielije saemien duedtie – Living Sami Handcraft

En utstilling viser samisk duedtie av 33 samiske håndverkere fra ulike områder i Sápmi

Rørosmuseet Smelthytta  20. jan. – 25. feb. 2018 kl. 10.00 – 15.00
Gamme i Skarpdal. Foto/Photo

Båatsoe – Sørsamisk reindrift

Båatsoe – Sørsamisk reindrift

Fotograf Bente Haarstad viser dokumentarfoto som gir et innblikk i reindriftsnæringa, en naturbasert og kulturbærende næring som mange kanskje vet lite om!

Rørosmuseet Smelthytta  9. sep. – 31. des. 2017
11 samiske tidsbilder. Foto/Photo

Elleve samiske tidsbilder – 11 sámi áigegova

Elleve samiske tidsbilder – 11 sámi áigegova

En samtidsdokumentasjon i foto, tekst og video der 27 samiske personer blir portrettert og forteller om sine liv.

Rørosmuseet Smelthytta  18. feb. – 18. april 2017 kl. 10.00 – 15.00
Elsa Laura Renberg. Foto/Photo

Utstilling: Nettverksbyggeren Elsa Laula Renberg

Utstilling: Nettverksbyggeren Elsa Laula Renberg

Rørosmuseet Smelthytta  24. mars – 20. mai 2018