Hopp til hovedinnhold

Samlingene

Rørosmuseet har en betydelig samling av gjenstander, foto, kart, tegninger og arkivmateriale fra bergstaden Røros og bygdene rundt. Arbeidet med å bygge opp de kulturhistoriske samlingene tok til i 1930, da Røros Museumsforening ble stiftet.

En del av Rørosmuseets samlinger har tilhørt Røros Kobberverk. Det dreier seg om kobberverkets historiske gjenstandssamling, den nyeste delen av verkets arkiv og gjenstander Rørosmuseet overtok da verket ble nedlagt i 1977.

Oversikt over Rørosmuseet samlinger:

  • 80 bygninger, av disse er 54 fredet (totalt 10.500 m²)
  • ca. 15 000 gjenstander 
  • Ca 70 000 foto
  • 7 000 historiske kart og tegninger
  • 340 hyllemeter privatarkiv 
  • 4,5 km² industrielt kulturlandskap, mesteparten fredet

Rørosmuseet på DigitaltMuseum

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1