Samlingene

Rørosmuseet har en betydelig samling av gjenstander, foto, kart, tegninger og arkivmateriale fra bergstaden Røros og bygdene rundt. Arbeidet med å bygge opp de kulturhistoriske samlingene tok til i 1930, da Røros Museumsforening ble stiftet.

  • Samlingene collage (Foto/Photo)
En del av Rørosmuseets samlinger har tilhørt Røros Kobberverk. Det dreier seg om kobberverkets historiske gjenstandssamling, den nyeste delen av verkets arkiv og gjenstander Rørosmuseet overtok da verket ble nedlagt i 1977.

Oversikt over Rørosmuseet samlinger:

  • 80 bygninger, av disse er 54 fredet (totalt 10.500 m²)
  • 12 000 gjenstander 
  • Ca 70 000 foto
  • 7 000 historiske kart og tegninger
  • 320 hyllemeter privatarkiv 
  • 4,5 km² industrielt kulturlandskap, mesteparten fredet

Rørosmuseet på DigitaltMuseum

Rørosmuseets privatarkiver på Arkivportalen