Hopp til hovedinnhold

4. trinn - samisk kultur og historie

Den sørsamiske tilstedeværelsen i Rørosområdet er lang og sentral for utviklinga av stedet. Elevene får bli bedre kjent med samisk levemåte, reinsdyr og ressursutnyttelse.

  • 1/1
    Saemien saevege / Samiske flagget.

Slik er opplegget

Slik er opplegget
Trinn/alder  4. trinn
Maks antall  30 stykk  
Varighet  Tre timer
Tidspunkt Februar/ mars
Pris  På forestørsel/ gratis for skolene innafor Circumferensen
Fagområde  Norsk, samfunnsfag, naturfag, kunst og håndverk, kroppsøving, KRLE
Læringsmål Norsk: Lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven. Følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål. Beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter. Sammenligne ord og uttrykk i norsk og andre språk. Samfunnsfag: Utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag. Beskrive kultur- og naturlandskap i Noreg og samtale om korleis historiske og geografiske kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om landskap. Presentere årsaker til at samane har urfolksstatus i Noreg, og beskrive forskjellige former for samisk kultur- og samfunnsliv før og no. Samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet. Reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder. Samtale om nokre viktige offentlege institusjonar og verksemder i Noreg og reflektere over kva dei betyr i livet til menneska. Naturfag: Utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området. Utforske og sammenligne ulike dyre- og plantearters tilpasninger til miljø oog levesteder og drøfte hvorfor noen arter dør ut. Kunst og håndverk: Undersøke hvordan tradisjonshåndverk, inkludert samisk håndverk, utytter naturmaterialers egenskaper, og bruke erfaringer til å lage enle bruksgjenstander. Samtale om bruk, funksjon og materialvalg i ulike bygninger og lage skisser med forslag til ny arkitektur. Tolke former og symboler fra ulike kulturer og bruke disse i visuelle uttrykk. Kroppsøving: Øve på trygg og sporløs ferdsel i narturen. KRLE: Sammenligne og presentere ulike årstider og høytider i kristendom og andre religions- og livssynstradisjoner, som kulturarv. Uforske og samtale om etiske sider ved menneskers levesett og ressursbruk.
Foto  Fotografering kan forekomme underveis i skoleopplegget. Dersom det er barn som ikke skal tas bilde av må dette varsles om til ansvarlig formidler

Ofte stilt spørsmål

Her får du en liste over ofte stilte spørsmål. Får du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med oss på rorosmuseet.post@mist.no eller 72 40 61 70.

Ofte stilt spørsmål Her får du en liste over ofte stilte spørsmål. Får du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med oss på rorosmuseet.post@mist.no eller 72 40 61 70.
Kan vi spise matpakke på …museum?  Medbrakt matpakke og drikke kan nytes underveis i skoleopplegget. Det vil også bli servert noe mat underveis.
Hvordan finner jeg frem?  Oppmøte avtales direkte med formidler.
Hva er lærers rolle?  Aktiv deltakelse, være med i samtalene og sørge for at elevene får utbytte av skoleopplegget. Forberede elevene i forkant og jobbe videre med stoffet i etterkant.
Hva koster besøk fra skole og barnehage?  Pris på forespørsel/ skoler i Circumferensen gratis. Faktura kan senders. Husk å oppgi fakturainformasjon ved bestilling.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1