Hopp til hovedinnhold

5. trinn - Geologi

Vi ser på istidspor i landskapet og snakker om kvartærgeologi. Vi kan besøke kommunene, men opplegget kan også gjennomføres på Doktortjønna på Røros hvis ønskelig.

Slik er opplegget

Slik er opplegget
Trinn/alder  5. trinn
Maks antall  30 stykker
Varighet  Hel dag
Tidspunkt September/ oktober
Pris  På forestørsel/ gratis for skolene innafor Circumferensen
Fagområde  Samfunnsfag, naturfag, kroppsøving
Læringsmål Samfunnsfag: Utforske hvordan menneskene i fortida livnærte seg, og samtale om hvordan sentrale endringer i livsgrunnlag og teknologi har påvirka demografi, levekår og bosettingsmønster. Utforske hovedtrekk ved historien til de nasjonale minoritetene i Norge. Naturfag: Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet. Gjøre rede for hvrdan det geologiske kretsløpet, plantetektonikk og ytre krefter er med på å forme og endre ulke landskap. Kroppsøving: Bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturer for friluftsliv.
-følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål
Foto  Fotografering kan forekomme underveis i skoleopplegget. Dersom det er barn som ikke skal tas bilde av må dette varsles om til ansvarlig formidler
For- og etterarbeid  Fås ved kontakt med Rørosmuseet.

Ofte stilt spørsmål

Her får du en liste over ofte stilte spørsmål. Får du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med oss på rorosmuseet.post@mist.no eller 72 40 61 70.

Ofte stilt spørsmål Her får du en liste over ofte stilte spørsmål. Får du ikke svar på det du lurer på? Ta kontakt med oss på rorosmuseet.post@mist.no eller 72 40 61 70.
Kan vi spise matpakke på …museum?  Medbrakt matpakke og drikke nytes underveis i skoleopplegget.
Hvordan finner jeg frem?  Oppmøte avtales direkte med formidler.
Hva er lærers rolle?  Aktiv deltakelse, være med i samtalene og sørge for at elevene får utbytte av skoleopplegget. Forberede elevene i forkant og jobbe videre med stoffet i etterkant.
Hva koster besøk fra skole og barnehage?  Pris på forespørsel/ skoler i Circumferensen gratis. Faktura kan senders. Husk å oppgi fakturainformasjon ved bestilling.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1