Hopp til hovedinnhold

Åpent handverkermøte – befaring av Uthusprosjekt ved Korssjøen

Vi ser på ferdigstilte uthusprosjekt og undersøker nevertekkingen av gammelt torvtak.

  • Gammelt bilde i svart/hvitt. Gammel gård med jorde fremst i bilde, og sjøen og flere jorder i bakgrunnen. Bildet er tatt på en sommerdag med pent vær.
    1/1
    Gårdene ved Korssjøen Digitalt Museum/Sverresborg

Torsdag 13. Juni kl 17.00 - 19.00

Felles avreise og samkjøring fra Kurantgården 16:40.

Gårdene ved Korssjøen var viktig for ferdasveier og fortidas langtransport når hest var transportmiddelet for kobberverket. Herfra kunne en følge godt egna og langstrakte sjøer og vassdrag sørøstover mot Femund og Sverige. Og fortsatt i dag er det et særegent kulturmiljø, som Uthusprosjektet er med på å reparere og vedlikeholde.

Arild Bjarkø viser og forteller om istandsetting, problemstillinger og oppdagelser.

Kaffeservering.

Gratis og åpent for alle.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1